Leraar, waar sta je voor?

leerkracht basisonderwijs met kinderen
Dit project maakt deel uit van een langer lopend onderzoek naar de vaak onbewuste waardenoriëntatie van studenten met betrekking tot hun professionele handelen. Bewustwording en explicitering van een persoonlijke waardenoriëntatie draagt bij aan een groter aanpassingsvermogen van professionals, zeker in complexe vraagstukken.

Doel

Dit project beoogt een werkvormenboek die reflectie over persoonlijke, professionele en maatschappelijke waarden op toegankelijke wijze op gang wil brengen. Het zal bijdragen aan perspectiefwisseling met de centrale vraag ‘kan het ook anders?’

cover voorkant werkvormenboek

"Weten waar je voor staat in het onderwijs, is weten wie je bent."

Edwin van der Zande
onderzoeker lectoraat Normatieve Professionalisering

Resultaten

Een boek met een toegankelijke theoretische inleiding over het begrip normatieve of waardenbewuste professionalisering, gevolgd door een twintigtal werkvormen die bijdragen aan perspectiefwisseling.

Looptijd

01 december 2018 - 01 april 2021

Aanpak

De onderzoeker zal samen met experts uit verschillende vakgebieden werkvormen ontwikkelen en deze testen in studentenleerteams van de HUpabo.

Relevantie/impact

De HUpabo is gestart met het vormgeven van leerteamleren en waardenbewust, ofwel normatief professionaliseren. Studenten maken gebruik van het narratief zelfportret dat ontleend is aan het promotieonderzoek Life Orientation for Professionals (2018). Voor het leerteamleren is er dringend behoefte aan integratie van die portret door middel van uitdagende reflectie-instrumenten.

Betrokken HU-onderzoekers

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Edwin van der Zande | onderzoeker | lectoraat Normatieve Professionalisering

Edwin van der Zande

  • Onderzoeker
  • Lectoraat: Normatieve Professionalisering