Learning analytics en datavaardigheden

Animatie met computerscherm

Het analyseren van grote gegevensbestanden om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren is een hot item. De toepassing van learning analytics kan het onderwijs verbeteren. Wij doen onderzoek naar learning analytics en de vaardigheden die gebruikers daarbij nodig hebben.

Doel

Wij onderzoeken wat de gevolgen zijn van databewerking op de uitkomsten van learning analytics. En welke vaardigheden hebben gebruikers nodig om deze systemen zinvol te gebruiken?

Learning analytics

Learning analytics is het meten, verzamelen, analyseren en rapporteren van data van studenten en hun omgeving om het leren en de leeromgeving te begrijpen en te verbeteren.

Het gebruik van learning analyticssystemen

Het realiseren van grote delen van de onderwijsvisie van Hogeschool Utrecht is sterk verbonden met de succesvolle uitvoering van analyses op studentniveau. Het gebruik van learning analyticssystemen is niet vanzelfsprekend. De ontwerpers en ontwikkelaars van deze systemen moeten helder zijn over hun ontwerpkeuzes (zoals manieren van databewerking en de werking van algoritmes). Anderzijds moeten studenten en docenten beschikken over datavaardigheden om deze systemen op een zinvolle manier te gebruiken.

Resultaten

Dit onderzoek loopt. Na afloop vind je hier een samenvatting van de resultaten.

In juli 2019 verscheen het volgende artikel van de onderzoekers: Automated Feedback for Workplace Learning in Higher Education.

Looptijd

01 september 2017 - 31 december 2020

Aanpak

We hebben eerst verkennend onderzoek gedaan door een case study waarin onderzocht is wat de effecten zijn van verschillende keuzes in de data cleaning op de uitkomsten van de data-analyse. Vanaf september 2019 gaan we onderzoeken welke datavaardigheden studenten nodig hebben om learning analytics-systemen effectief te gebruiken.

Betrokken HU-onderzoekers

Samenwerking met kennispartners

Er zijn geen kennispartners betrokken in dit onderzoek.