Langdurig onderzoek circulaire bedrijfsmodellen in de logistiek

Circulaire Economie

in 2030 moet de CO2 uitstoot minimaal 49% teruggedrongen worden. De Nederlandse industrie dient daarbij veel meer circulair te gaan werken. Dit betekent dat er kennis en nieuwe concepten ontwikkelt moeten worden om duurzame logistieke oplossingen te realiseren.

Doel

Dit onderzoek is de start van langdurig onderzoek naar de adaptatie van logistieke oplossingen die de overgang naar een circulaire economie en verschillende bedrijfsmodellen daarbinnen bevorderen. Als eerste stap in de langdurige ambitie willen we te werken aan ontwikkeling van een netwerk en meetinstrument. Bij afronding van het project is de basis gelegd voor het langdurig en grootschalig meten van circulaire bedrijfsmodellen in de logistiek.

Resultaten

Het project loopt nog. Resultaten volgen later tijdens het project.

Looptijd

01 april 2019 - 31 december 2020

Aanpak

Om een degelijke en gevalideerd benchmark instrument te ontwikkelen dat gebruikt kan worden om jaarlijks de voortgang van de overgang naar een circulaire economie in kaart te brengen is het van belang dat eerst de volgende vraag wordt beantwoord:

Welke kenmerken karakteriseren een circulaire bedrijfsmodel in de logistiek en hoe kan de volwassenheid hiervan worden gemeten?

Vervolgens wordt gekeken hoe hier een goed gevalideerd benchmark instrument van gemaakt kan worden.

Betrokken HU-onderzoekers

 • Pascal Ravesteijn | lector | Procesinnovatie en Informatiesystemen
  Pascal Ravesteijn
  • Lector
  • Lectoraten: Procesinnovatie & informatiesystemen
 • Kobus Smit | onderzoeker | Procesinnovatie en Informatiesystemen
  Kobus Smit
  • Onderzoeker
  • Lectoraten: Procesinnovatie & informatiesystemen

Samenwerking met kennispartners

Dit project is geïnitieerd vanuit het lectorenplatform logistiek (LOGITIMO) met o.a. bijdragen vanuit NHL Stenden

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Kobus Smit | onderzoeker | Procesinnovatie en Informatiesystemen

Kobus Smit

 • Onderzoeker
 • Lectoraat: Procesinnovatie & informatiesystemen