Langdurig onderzoek circulaire bedrijfsmodellen in de logistiek

Circulaire Economie

In 2030 moet de CO2 uitstoot minimaal 49% teruggedrongen worden. De Nederlandse industrie dient daarbij veel meer circulair te gaan werken. Dit betekent dat er kennis en nieuwe concepten ontwikkelt moeten worden om duurzame logistieke oplossingen te realiseren.

Doel

Dit onderzoek is de start van langdurig onderzoeksprogramma naar de adaptatie van logistieke oplossingen die de overgang naar een circulaire economie en verschillende bedrijfsmodellen daarbinnen bevorderen. Als eerste stap in de langdurige ambitie is in dit project gewerkt aan ontwikkeling van een netwerk en een eerste concept meetinstrument. Momenteel is het tweede project gestart waarbinnen het meetinstrument wordt getest bij diverse bedrijven en waarin ook beslissingsondersteunende methoden worden ontwikkeld die kunnen helpen bij het definiëren van acties naar aanleiding van de uitkomsten van metingen.

Resultaten

Een beschrijving van het ontwikkelproces van het meetinstrument is gepubliceerd in Logistiek+.

Looptijd

01 juni 2019 - 31 juli 2020

Aanpak

Om een degelijke en gevalideerd benchmark instrument te ontwikkelen dat gebruikt kan worden om jaarlijks de voortgang van de overgang naar een circulaire economie in kaart te brengen is het van belang dat eerst de volgende vraag wordt beantwoord:

Welke kenmerken karakteriseren een circulaire bedrijfsmodel in de logistiek en hoe kan de volwassenheid hiervan worden gemeten?

Vervolgens wordt gekeken hoe hier een goed gevalideerd benchmark instrument van gemaakt kan worden.

Betrokken HU-onderzoekers

 • Pascal Ravesteijn | lector | Procesinnovatie en Informatiesystemen
  Pascal Ravesteijn
  • Lector
  • Lectoraten: Procesinnovatie & informatiesystemen
 • Arjen Wierikx
  Arjen Wierikx
  • Onderzoeker
  • Lectoraten: Procesinnovatie & informatiesystemen
 • Pascal Sluiter
  • Onderzoeker
  • Lectoraten: Procesinnovatie & informatiesystemen

Samenwerking met kennispartners

Dit programma is geïnitieerd vanuit het lectorenplatform logistiek (LOGITIMO) met o.a. bijdragen vanuit NHL Stenden. Het eerste project is gesubsidieerd door SIA Raak en het tweede project door NWO.

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Arjen Wierikx

Arjen Wierikx

 • Onderzoeker
 • Lectoraat: Procesinnovatie & informatiesystemen