Landelijk onderzoek naar opleidingen EDASU

jongen op een bankje

Tussen de leefwereld van mensen in armoede en de systeemwereld van de organisaties met wie zij te maken hebben zit vaak een kloof. Om deze te overbruggen zijn in Nederland opleidingen ontwikkeld tot ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting. Hoe kunnen evaluaties van deze opleidingen door studenten en het werkveld gebruikt worden voor doorontwikkeling ervan?

Doel

In Amsterdam, Groningen, Utrecht en inmiddels in Eindhoven zijn er opleidingen ontwikkeld tot ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting.  Dit naar Vlaams model van een opleiding die de kloof moest dichten tussen de leefwereld van mensen in armoede en de systeemwereld van de organisaties met wie zij te maken hebben. Het doel van dit onderzoek het doorontwikkelen van de opleiding door zicht te krijgen op de ervaringen van studenten en het werkveld.

Looptijd

01 februari 2018 - 01 september 2018

Aanpak

We hebben gegevens verzameld die al beschikbaar waren (deskresearch) en we zijn in gesprek gegaan. We spraken met de opdrachtgever en enkele personen die betrokken zijn bij de lokale opleidingen. Daardoor ontdekten we enkele kenmerken van de EDASU opleidingen.

Ook interviewden we mensen in Amsterdam, Utrecht en Groningen met behulp van vragenlijsten. In totaal spraken we 17 studenten, 6 cliënten en 11 praktijkbegeleiders. Daarnaast is ook één docent geïnterviewd. We vroegen naar de stage-ervaringen, de meerwaarde van de ervaringsdeskundige student en de rol en positie van de student binnen het team.

Betrokken HU-onderzoekers

Samenwerking met kennispartners

Het onderzoek is verricht door (student)onderzoekers van de Hogeschool Utrecht, Hogeschool van Amsterdam en Hanzehogeschool onder leiding van HU onderzoekers.

Daarnaast zijn de lokale belangenpartijen betrokken die verbonden zijn aan de drie opleidingslocaties. Zij willen zorgen dat het gedachtengoed geborgd is in het opleidingstraject. In Utrecht is dit de armoedecoalitie, in Amsterdam de COEVA en in Groningen de Stichting Mens en Maatschappij.

Betrokken studentonderzoekers:

Ben Oranje (HU); Jelmer Dirks (Hanzehogeschool); Julia van der Sluis (HU); Lukas Pötter (Hanzehogeschool); Mathijs van der Ziel (HU); Max van Beveren (HvA); Reshma Bhikie (HvA); Ruby van Loenen (HU)

Opdrachtgever: 

Jetske de Jong

Betrokken externe professionals:

Chris Nijboer

Jon Leopold

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Simona Karbouniaris | Onderzoeker | Participatie Zorg en Ondersteuning

Simona Karbouniaris

  • Promovendus
  • Lectoraat: Participatie Zorg en Ondersteuning