Kwaliteitssysteem Ervaringsdeskundigheid

Hogeschool Utrecht werkt mee aan professionalisering van ervaringsdeskundigheid binnen onderwijs en praktijk door expertise in te brengen in het deelproject ‘Opleidingen Ervaringsdeskundigheid’, uitgevoerd door de Vereniging van Ervaringsdeskundigen, het Trimbos-instituut, Kenniscentrum Phrenos en hogeschool Windesheim.

Doel

Doel van het deelproject ‘Opleidingen Ervaringsdeskundigheid’ is een verdere professionalisering van ervaringsdeskundigheid binnen onderwijs en praktijk. Het project richt zich op de ontwikkeling van leerplannen ervaringsdeskundigheid en een toetsingskader voor opleidingen ervaringsdeskundigheid.

Beoogde resultaten

Leerplannen Ervaringsdeskundigheid op niveau 6 & 7 en een uitgewerkt toetsingskader dat handzaam is voor alle HBO en WO opleidingen die werken met ervaringskennis. 

Looptijd

01 september 2020 - 01 september 2021

Aanpak

Docent-onderzoekers maken deel uit van de landelijke werkgroepen waar ze samen andere partners werken aan het kwaliteitssysteem.

Betrokken HU-onderzoekers

Samenwerking met kennispartners

Het project ‘Ontwikkeling Kwaliteitssysteem ervaringsdeskundigheid’, waar dit deelproject onder valt, wordt in opdracht van ZonMW en VWS uitgevoerd door de Vereniging van Ervaringsdeskundigen, het Trimbos-instituut, Kenniscentrum Phrenos en hogeschool Windesheim.

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Simona Karbouniaris

  • Promovendus
  • Lectoraat: Participatie Zorg en Ondersteuning