Klantbeleving in de langdurige zorg

ziekenhuis
In dit project wordt onderzocht wat de belangrijkste factoren en invloedsfactoren zijn van de klantbeleving in de langdurige zorg en wat zorginstellingen kunnen doen om de klantbeleving verder te optimaliseren.

Doel

Het onderzoek zit in een verkennende fase en wordt gefinancierd vanuit de SIA Kiem regeling. Het doel van dit project is om eerst vanuit KIEM samen met de consortiumpartners de onderzoeksvraag verder uit te werken en scherp te stellen. Daarnaast richt het project zich op het verder vormgeven en inrichten van het consortium. 

Resultaten

Het Kiem project moet resulteren in een aanvraag van een subsidie voor een tweejarig onderzoek (Raak MKB of Raak Publiek).

Looptijd

01 januari 2020 - 31 december 2020

Aanpak

De belangrijkste onderdelen in deze fase zijn het in samenwerking met het consortium verder uitwerken van de vraagstelling en vraagsturing, het uitvoeren van een literatuurstudie / deskresearch over wat er allemaal al is gedaan op dit terrein en het opstellen onderzoeksplan voor een RAAK subsidie-aanvraag om het onderzoeksproject daadwerkelijk uit te gaan voeren.  

Betrokken HU-onderzoekers

Heb je een vraag of wil je samenwerken?

Harald Pol

Harald Pol

  • Docent-onderzoeker
  • Lectoraat: Marketing & Customer Experience