Kennisprogramma ‘Betekenisvol Innoveren’

Uitlegmet smart devices en robot

Maatschappelijke uitdagingen zoals de zorg en het klimaat vragen om innovatie. Tegelijk blijkt regelmatig dat innovaties onvoorziene en ongewenste (maatschappelijke) effecten hebben. Dit leidt tot een brede roep om betekenisvol innoveren en vraagt om nieuwe vaardigheden en werkwijzen van professionals.

Doel

Het kennisprogramma Betekenisvol innoveren brengt de kennis en expertise van verschillende lectoraten van de HU bij elkaar. Samen hebben zij ervaring met het inrichten van betekenisvolle innovatie. Bijvoorbeeld via co-creatie en de inzet van nieuwe digitale middelen en door het toepassen van ethische technieken in ontwerpprocessen. Doel is om HU opgeleide professionals deze skills mee te geven, in een multidisciplinaire context, zodat zij op hun beurt betekenisvolle innovatie kunnen realiseren in hun beroepspraktijk.

Resultaten

Het kennisprogramma heeft een model en bijbehorend ontwerphulpmiddel ontwikkeld over betekenisvolle innovatie. Daarmee kunnen professionals snel in gesprek over wat een voorgenomen innovatie voor hen betekenisvol kan maken. En ook over welke risico's bestaan om grenzen te overschrijden. En kunnen zij het innovatie proces daarnaar inrichten. Dat canvas wordt nu binnen het kennisprogramma gebruikt, maar moet uiteindelijk breed beschikbaar komen in het Kenniscentrum Leren en Innoveren en daarbuiten.

Looptijd

01 augustus 2018 - 01 december 2019

Aanpak

Het model is ontwikkeld in co-creatie met verschillende lectoren en onderzoekers. In workshops is geïnventariseerd welke projecten volgens de deelnemers betekenisvol innoveren opleverden en waarom. De uitkomsten daarvan zijn gecombineerd met modellen uit de literatuur en hebben de basis gevormd voor het ontwikkelde canvas.

Betrokken HU-onderzoekers

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Johan Versendaal | lector | lectoraat Betekenisvol Digitaal Innoveren

Johan Versendaal

  • Lector
  • Lectoraat: Betekenisvol Digitaal Innoveren