INVITE (Inclusive Visual Tools for user research in Ehealth)

Invite

‘Klassieke’ bevragingsmethoden zoals interviews en vragenlijsten zijn bij mensen uit kansarme groepen te weinig effectief bij het in kaart brengen van meningen, kennis en gedrag op het gebied van gezondheid. In dit project ontwikkelen we daarom visuele onderzoekstools, die we samen met de doelgroep testen op bruikbaarheid en begrijpelijkheid.

Doel

In dit project ontwikkelen we, samen met twee ontwerpbureaus (Ideate en Design Innovation Group), TU Delft en Pharos, en aan de hand van inzichten en methoden uit design research, gereedschappen om door middel van beeld en visualisaties mensen uit kansarme groepen beter te bevragen over gezond gedrag dan met klassieke methoden mogelijk is.

"

"Mensen uit kansarme groepen worden in het opzetten vaninterventies voor gezond gedrag daarom over het algemeen niet goed gehoord,maar zijn wél juist degenen die we moeten bereiken."

"

Resultaten

  • Concrete visuele onderzoekstools in te zetten in ontwerpprojecten voor kansarme groepen;
  • Consortiumvorming voor groter project, ingaand op het ontwerpen van effectieve, engagerende interventies voor gezond gedrag bij kwetsbare groepen.

Looptijd

01 september 2020 - 30 juni 2021

Aanpak

  • Literatuur- en praktijkonderzoek (inteviews met experts en ontwerpers) naar bestaande visuele onderzoekstools door HU en TU Delft;Ontwikkeling twee prototypen door Design Innovation Group en Ideate;
  • Testen van prototypen met de doelgroep in casus van Ideate en ervaringsdeskundigen van Pharos.

Betrokken HU-onderzoekers

Betrokken lectoraten

Cofinanciering

Het onderzoek wordt gefinancierd door NWO - Regierograan SIA (KIEM hbo)

Registratienummer: SIA: KIEM.VRIJ.04.041

Wil je samenwerken of heb je een vraag?