Interventie bij taalontwikkelingsstoornissen in Europa

Meisje doet logopedie-oefeningen

Er zijn ongeveer 5,8 miljoen kinderen en jongeren met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) in Europa. Wetenschappelijke kennis hierover is vaak slecht toegankelijk. Dit project is opgezet om de zorg en het onderwijs voor kinderen met TOS in Europa te verbeteren.

Doel

Het doel van dit onderzoek is om kinderen met TOS beter te signaleren en om de zorg en het onderwijs voor deze kinderen te verbeteren.

Resultaten

De eerste resultaten van de vragenlijst zijn besproken tijdens de Management Committee Meeting op 8 en 9 november 2017.

In het boek Managing Children with Developmental Language Disorder zijn veel van de resultaten uit de vragenlijst opgenomen.

Deels lopen de onderzoeken van het project nog door.

Looptijd

17 april 2015 - 12 april 2019

Aanpak

Er zijn de afgelopen vier jaar sessies georganiseerd waarin wetenschappers en professionals gezamenlijk werken aan het inventariseren en verspreiden van kennis.

De vragenlijst is uitgezet binnen alle deelnemende landen bij professionals die werken met kinderen met TOS.

Tweemaal per jaar kwamen vertegenwoordigers van alle landen bijeen om de voortgang binnen het project en de nieuwste ontwikkelingen binnen het vakgebied te bespreken.

Betrokken HU-onderzoekers

 • Ellen Gerrits | lector | lectoraat Logopedie: Participatie door Communicatie
  Ellen Gerrits
  • Lector
  • Lectoraat: Logopedie: Participatie door Communicatie
 • Rob Zwitserlood | onderzoeker | lectoraat Logopedie: Participatie door Communicatie
  Rob Zwitserlood
  • Onderzoeker
  • Lectoraat: Logopedie: Participatie door Communicatie
 • Inge Klatte | onderzoeker | lectoraat Logopedie: Participatie door Communicatie
  Inge Klatte
  • Onderzoeker
  • Lectoraat: Logopedie: Participatie door Communicatie

Samenwerking met kennispartners

 • Prof. James Law, University of Newcastle, Verenigd Koninkrijk
 • Dr. Jan de Jong, Universiteit van Amsterdam en Bergen University, Noorwegen
 • Prof. Ellen Gerrits, Hogeschool Utrecht en Universiteit Utrecht
 • European Cooperation in Science and Technology (COST)

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Ellen Gerrits | lector | lectoraat Logopedie: Participatie door Communicatie

Ellen Gerrits

 • Lector
 • Lectoraat: Logopedie: Participatie door Communicatie