Interventie bij kleuters met een taalontwikkelingsstoornis

Meisje doet logopedie-oefeningen

In dit project onderzochten we welke factoren van invloed zijn op de vooruitgang in de taalvaardigheid van kleuters met een taalontwikkelingsstoornis die logopedie en onderwijsondersteuning krijgen. Verder is het effect van de logopedische behandelmethode 'Communicatieve Taaltherapie' onderzocht.

Doel

Met het onderzoek willen we inzicht krijgen in de factoren waardoor kleuters met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) profiteren van extra hulp. Hierdoor kunnen we de begeleiding beter afstemmen. Het doel van de effectstudie naar Communicatieve Taaltherapie is het verder verbeteren van de logopediebehandelingen.

Resultaten

 • Er was vooruitgang in taalvaardigheid na een jaar logopedie en onderwijsondersteuning.
 • De mate van vooruitgang was onafhankelijk van intelligentie, de aard van de taalontwikkelingsstoornis en meertaligheid.
 • Wekelijkse logopedie gericht op zinsbouw leidde tot significante vooruitgang.

Looptijd

01 januari 2015 - 01 januari 2020

Aanpak

Cohortstudie

 • Gedurende één schooljaar hebben we de invloed van logopedie en onderwijsondersteuning op de taalvaardigheid van 200 kleuters met TOS gemeten.
 • Uit dossiers van deze kinderen hebben we kind-, therapie- en onderwijsfactoren verzameld.
 • Vervolgens bepaalden we welke factoren invloed hebben op de vooruitgang in taalvaardigheid.

Effectstudie

 • Voor de effectstudie naar Communicatieve Taaltherapie hebben we 32 kleuters willekeurig verdeeld over een interventiegroep en een controlegroep.
 • Gedurende één schooljaar hebben we elke 4 weken het niveau van gesproken taalvaardigheid bepaald.
 • In de eerste periode kregen alle kinderen logopedie zoals gebruikelijk.
 • Daarna kreeg de interventiegroep 12 weken Communicatieve Taaltherapie, terwijl de controlegroep de gebruikelijke logopedie kreeg.
 • Voor elk kind in de interventiegroep bepaalden we de ontwikkeling in taalvaardigheid. De periode waarin gebruikelijke logopedie werd gegeven vergeleken we met de periode waarin Communicatieve Taaltherapie werd gegeven.
 • Daarnaast vergeleken we de groei in taalvaardigheid van de interventiegroep met de controlegroep.

Betrokken HU-onderzoekers

 • Ellen Gerrits | lector | lectoraat Logopedie: Participatie door Communicatie
  Ellen Gerrits
  • Lector
  • Lectoraten: Logopedie: Participatie door Communicatie
 • Gerda Bruinsma | onderzoeker | lectoraat Logopedie: Participatie door Communicatie
  Gerda Bruinsma
  • Onderzoeker
  • Lectoraten: Logopedie: Participatie door Communicatie

Samenwerking met kennispartners

Financiering
Het promotieonderzoek wordt gefinancierd met de promotiebeurs voor leraren van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk onderzoek (NWO).

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Gerda Bruinsma | onderzoeker | lectoraat Logopedie: Participatie door Communicatie

Gerda Bruinsma

 • Onderzoeker
 • Lectoraat: Logopedie: Participatie door Communicatie