INTENSE: vaardigheden voor internationaal ondernemerschap

In het Europese INTENSE-project leren studenten, docenten en bedrijven uit het mkb wat er nodig is om op internationale schaal te ondernemen. Vernieuwing, ondernemerschap en samenwerking in een internationale omgeving staan centraal.

Doel

Het onderzoeksproject INTernational ENntrepreneurship Skills Europe (INTENSE) wil studenten, docenten en het midden- en kleinbedrijf (mkb) helpen concurreren in het internationale bedrijfsleven.

We zetten een Europees netwerk op van hogescholen, universiteiten en het mkb. Mkb-ondernemingen krijgen vanuit dit netwerk advies en ondersteuning van studenten. Omgekeerd dragen de bedrijven bij aan lesmateriaal voor het hoger onderwijs over internationaal ondernemerschap.

Resultaten

Hoewel het project nog loopt, heeft het al waardevolle resultaten opgeleverd. We hebben artikelen gepubliceerd in verschillende wetenschappelijke tijdschriften. Ook zijn er internationale studentenbijeenkomsten geweest, waar studenten en bedrijven kennis hebben uitgewisseld. Vanuit het INTENSE-project hebben we tot nu toe 25 mkb-ondernemingen geadviseerd.

Volg het onderzoek op de projectwebsite.

Looptijd

01 september 2016 - 01 augustus 2019

Aanpak

INTENSE is een gezamenlijk onderzoek van instellingen voor hoger onderwijs en mkb-ondernemingen in vijf Europese landen. We werken samen aan:

  • een lesmodule over internationaal ondernemerschap;
  • trajecten waarbij studenten mkb-bedrijven adviseren;
  • een mkb-toolkit met informatie en hulpmiddelen voor internationalisering;
  • aanbevelingen voor beleidsmakers;
  • suggesties voor lesprogramma's in het hoger onderwijs;
  • een internationale training om vaardigheden te leren voor innovatie en ondernemerschap.

 

Betrokken HU-onderzoekers

Samenwerking met kennispartners

Het lectoraat Financieel-Economische Advisering bij Innovatie werkt in dit project samen met:

 

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Menno de Lind van Wijngaarden | onderzoeker | Financieel-Economische Advisering bij Innovatie

Menno de Lind van Wijngaarden

  • Docent-onderzoeker
  • Lectoraat: Financieel-Economische Innovatie