INSISTENT INcluSIve StraTegies for E-health in NuTrition

Fruit en groente
Kansarme groepen, zoals mensen met een lage sociaal-economische positie, profiteren onvoldoende van gedragsveranderende interventies op het gebied van gezondheid. Met name op het gebied van e-health voor gezonde voeding blijft het onderzoek achter. Er is behoefte aan een helder overzicht van de gedragsveranderende strategieen die bij deze groepen aansluiten.

Doel

Het opstellen van een overzicht van wetenschappelijk gepubliceerde gedragsveranderingstechnieken en onderliggende werkingsmechanismen in interventies gericht op het veranderen van eetgedrag van kansarme groepen, gebruikmakend van e-health.

Resultaten

De opbrengst van dit project bestaat uit een overzicht van gedragsveranderende strategieën en onderliggende werkingsmechanismen in e-health interventies gericht op het eetgedrag van kansarme groepen, getoetst aan de beroepspraktijk.

Relevantie/ impact van het project

Voor het onderbouwen van preventieprogramma's, interventies en communicatie richting kansarme groepen is er onder gezondheidsprofessionals en interventie-ontwerpers behoefte aan een helder overzicht dat de bestaande reviews naar gedragsveranderingstechnieken incorporeert, aanvult en toetst aan de praktijk.

Looptijd

01 januari 2020 - 01 maart 2021

Aanpak

Dat overzicht genereren we middels een scoping review: een vorm van kennissynthese waarbij zoekopdracht, studie-inclusie en samenvatting van de inhoud op systematische wijze wordt uitgevoerd. Als classificatiesysteem gebruiken we een state-of-the-art overzicht (taxonomie) van veelgebruikte gedragsveranderingstechnieken.

 

Betrokken HU-onderzoekers

Betrokken lectoraten

Samenwerking met kennispartners

Namens Pharos, expertisecentrum gezondheidsverschillen, neemt Dr. Karen Hosper deel aan het consortium. Dr. Roel Hermans, Expert Voeding en Gedrag, vertegenwoordigt het Voedingscentrum. Dr. Ir. Annemien Haveman is coördinator van de academische werkplaats Agora bij GGD Noord- en Oost-Gelderland (GGD NOG). Stichting Instituut voor Onderzoek naar Leefwijzen en Verslaving (IVO) doet onderzoek rondom sociaal kwetsbare groepen. Dr. Gera Nagelhout is daar als Chief Science Officer eindverantwoordelijk voor de wetenschappelijke kwaliteit. De leerstoel van Prof. Dr. Catherine Bolman, hoogleraar e-health bij kwetsbare groepen aan de Open Universiteit, richt zich op het verbeteren van het bereik en gebruik van e-health-toepassingen onder kwetsbare groepen.

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Amber Ronteltap

Amber Ronteltap

  • Onderzoeker
  • Lectoraat: Innovatie van Beweegzorg