In contact met licht beperkte mensen die zorg mijden

iemand in een rolstoel met een meisje ernaast

Met een klein deel van de mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking is het moeilijk contact te leggen. Sommige begeleiders lukt dit wel. Hoe komt dat? Wat doen zij anders? Wat kunnen we van hen leren?

Doel

De organisatie Sherpa ondersteunt mensen met een verstandelijke en lichamelijke beperking op het gebied van wonen, werken, leren en vrije tijd. Zij zien dat het met een klein deel van deze groep lastig is om in contact te komen. Er zijn begeleiders die het wel lukt om in contact te komen. Waarom lukt het hen wel?

De leiding over het onderzoek 'Bemoei je erbuiten' en de uitvoering zijn in handen van medewerkers van Sherpa. Onderzoeker Mariël Kanne van het lectoraat Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening fungeert als vraagbaak en (methodologisch) adviseur. Zij ondersteunt bij het verzamelen, verwerken en analyseren van data en helpt bij het publiceren van de bevindingen.

Project ‘Bemoei je er buiten!’ afgerond met een goed gevulde toolkit 

In de afgelopen twee jaar is binnen Sherpa onderzoek gedaan naar de vraag welke professionele deskundigheid en praktische wijsheid nodig is om met ‘zorgmijders’ in contact te komen. Onderzoekers van het lectoraat Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening fungeerden hierbij als coach. Onlangs is dit project afgerond, met een rapportage en een productenfolder, waarin de toolkit “Stap in je eigen-wijsheid” wordt gepresenteerd.

Looptijd

01 januari 2017 - 01 januari 2019

Aanpak

De Sherpa-onderzoekers gebruiken de volgende methoden:

 • Ze laten medewerkers dagboeken bijhouden met beschrijvingen van hun werk
 • Medewerkers delen hun ervaringen en ideeën in interviews en groepsgesprekken.

Samen met betrokkenen, waaronder clienten, vertalen we de bevindingen naar concrete praktische handreikingen voor (aanstaande) professionals in de VG-zorg.

Betrokken HU-onderzoekers

 • Mariël Kanne | Onderzoeker | Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening
  Mariël Kanne
  • Onderzoeker
  • Lectoraten: Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening
 • Lia van Doorn | lector | lectoraat Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening
  Lia van Doorn
  • Lector
  • Lectoraten: Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening

Samenwerking met kennispartners

Wij ondersteunen de medewerkers van Sherpa die dit onderzoek zelfstandig uitvoeren.

Het Zorgondersteuningsfonds subsidieert het project.

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Mariël Kanne | Onderzoeker | Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening

Mariël Kanne

 • Onderzoeker
 • Lectoraat: Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening