Impact van de coronacrisis op het gezinsleven

Tijdens de coronacrisis worden gezinnen geconfronteerd met heel nieuwe uitdagingen. Ze zijn meer beperkt tot hun eigen woning en moeten werk, school en zorgtaken combineren. Ook kunnen er onzekerheden zijn over de toekomst. Het lectoraat Jeugd onderzoekt hoe gezinnen deze tijd ervaren. Op basis van de resultaten doet het lectoraat aanbevelingen aan bijvoorbeeld gemeenten en jeugdprofessionals om gezinnen in lastige tijden beter te kunnen ondersteunen. Bent u ouder of grootouder? Help mee en vul de vragenlijst in. Dit kost 15-20 minuten van uw tijd. Uw antwoorden worden vertrouwelijk en anoniem verwerkt. U kunt de vragenlijst invullen t/m 31 mei. 

Doel

  • Zicht krijgen op een aantal thema’s (gezinsfunctioneren, combinatie werk-gezin, relatie grootouders-kleinkinderen) die aan het gezinsleven raken in deze bijzondere tijd.
  • Handvatten aanreiken voor de ondersteuning van gezinnen in uitzonderlijke situaties als deze.

Resultaten

De beoogde resultaten zijn: 

  • Onderzoeksrapport met aanbevelingen voor gemeenten en jeugd- en gezinsprofessionals
  • Wetenschappelijk artikel o.b.v. internationale vergelijking tussen Nederland en België

Looptijd

01 april 2020 - 01 september 2020

Aanpak

Het onderzoek wordt uitgevoerd met behulp van een vragenlijst die wordt verspreid onder ouders en grootouders In Nederland. De vragenlijst is ook uitgezet in België, wat de mogelijkheid geeft tot een internationale vergelijking. 

Betrokken HU-onderzoekers

Betrokken lectoraten

Samenwerking met kennispartners

We werken samen met het Kenniscentrum Gezinswetenschappen van Hogeschool Odisee Brussel. 

Wil je samenwerken of heb je een vraag?