Honden in het onderwijs: een vernieuwende aanpak

golden retriever
Bron: Rawpixel Ltd.

Honden in het onderwijs kunnen een positieve bijdrage leveren aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen die extra aandacht of ondersteuning nodig hebben. Hoe werkt dit precies? En heeft een hond in de klas ook een positieve invloed op de leerkracht?

Doel

Het onderzoek 'Animal Assisted Intervention in Education' kijkt of een hond kinderen helpt die extra ondersteuning nodig hebben. Bijvoorbeeld kinderen die gepest worden of weinig zelfvertrouwen hebben. Daarnaast kijken we of een hond ook de leerkracht kan ondersteunen.

Dieren kunnen kinderen helpen om:

  • zelfvertrouwen te krijgen;
  • samen te werken met anderen;
  • contact te leggen met andere kinderen;
  • emoties beter te uiten.

Dit onderzoek maakt deel uit van het project Door Omgaan Groeien (D.O.G.-project). 

Resultaten

Dit onderzoek loopt. Na afloop vind je hier een samenvatting van de resultaten.

Looptijd

22 september 2015 - 20 maart 2020

Aanpak

In dit onderzoek gebruiken we kwantitatieve en kwalitatieve methoden. Het onderzoek bestaat uit verschillende delen.

In het eerste deel vergelijken we twee groepen van elk 25 kinderen met elkaar. De ene groep werkt met een hond, de andere groep volgt normaal onderwijs. We gebruiken het leerlingvolgsysteem van Viseon om de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen te meten. Daarbij kijken we naar het zelfvertrouwen, de werkhouding, de relatie met de leerkracht, relatie met andere kinderen en schoolprestaties.

Bij tien leerkrachten en tien ouders nemen we vervolgens interviews af. Ook maken we van 25 leerlingen video-opnamen gemaakt tijdens het werken met de hond.

In het tweede deel van het onderzoek organiseren we bijscholing voor zes tot acht leerkrachten. Tijdens deze workshops werken de leerkrachten individueel en als groep met een hond. De volgende onderwerpen staan centraal tijdens deze sessies: zorg en vertrouwen, expressief en effectief zijn in lichaamstaal, relatie, leiden en veiligheid. We analyseren de voortgang van de leerkrachten aan de hand van de vragenlijst 'Competentieprofiel Leerkracht Passend Onderwijs'.

Betrokken HU-onderzoekers

Samenwerking met kennispartners

In dit onderzoek werken we samen met prof. dr. Marie-José Enders Slegers van de Open Universiteit, bijzonder hoogleraar Antrozoölogie

Daarnaast werken we samen met het Expertisecentrum Rotonde in Gorinchem.

Wil je samenwerken of heb je een vraag?