Hoe wordt vertrouwen in de deeleconomie bepaald?

Vertrouwen is een van de belangrijkste pijlers van de deeleconomie. Zo kan iemand onzorgvuldig met jouw spullen omgaan of zelfs je eigen veiligheid in gevaar brengen. Hoe komt vertrouwen tussen vreemden tot stand in de deeleconomie? Deze vraag staat centraal in het promotieonderzoek van Maarten ter Huurne.

Doel

In de deeleconomie wisselen mensen met elkaar spullen en diensten uit, maar zijn ze vaak vreemden voor elkaar. Dit brengt verschillende risico’s met zich mee. Zo kan iemand onzorgvuldig met jouw spullen omgaan of zelfs je eigen veiligheid in gevaar brengen. Vertrouwen in elkaar is daarom cruciaal. Zeker gezien het feit dat er vaak geen regels en contracten zijn om op terug te vallen.

Veel jonge Nederlandse deelplatforms hebben een kleine groep gebruikers. Zij doen mee omdat ze de missie van het platform steunen. Als platforms groeien, zien zij meer nieuwe gebruikers die minder binding hebben met de oorspronkelijke missie.

Dit onderzoek maakt de relatie tussen motivatie en vertrouwen inzichtelijk. Vanuit dat inzicht kunnen we kijken hoe het vertrouwen tussen deelnemers gestimuleerd kan worden. Daarnaast achterhalen we wat de determinanten van vertrouwen in de deeleconomie zijn.

Resultaten

Uit het onderzoek blijkt dat deeleconomiegebruikers elkaar vertrouwen door een mix van zowel berekening, als gevoel. Een belangrijke objectieve indicatie voor vertrouwen is de online reputatie van iemand. Consumenten rekenen op deze reputatie, zelfs wanneer de ander zijn goede bedoeling al via andere mogelijkheden voldoende duidelijk heeft gemaakt.

Daarnaast maken deeleconomiegebruikers ook gebruik van meer subjectieve indicaties. Zo blijkt dat de online zelfbeschrijving van iemand gebruikt wordt om een inschatting te maken van zijn of haar betrouwbaarheid. Dit is opmerkelijk, want het is gemakkelijk om te overdrijven of zelfs te liegen in zo’n tekst. Ook een gemeenschapsgevoel kan voor vertrouwen zorgen tussen deeleconomiegebruikers.

Looptijd

01 februari 2015 - 01 februari 2019

Aanpak

Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van verschillende onderzoeksmethoden, zoals een systematisch literatuuronderzoek, vragenlijstonderzoek en analyse van transactiedata van een deelplatform.

Betrokken HU-onderzoekers

Samenwerking met kennispartners

Bij dit onderzoek werken we intensief samen met het beroepenveld en kennispartners. De belangrijkste partner uit het beroepenveld in dit project is Thuisafgehaald.

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Maarten ter Huurne

  • Onderzoeker
  • Lectoraat: Participatie en Stedelijke Ontwikkeling