Hoe werken vrijwilligers en professionals goed samen in de jeugdhulp?

3 mensen in overleg

Vrijwilligers spelen een belangrijke rol in de hulp aan jongeren en gezinnen. Ze werken vaak samen met betaalde hulpverleners. Wat is er nodig om dit goed te laten verlopen? Wie neemt welke rol op zich? We onderzoeken dit in de provincie Utrecht.

Doel

Sinds gemeenten verantwoordelijk zijn voor jeugdzorg, spelen vrijwilligers een steeds grotere rol in de ondersteuning van jongeren en gezinnen. Gemeenten weten nog niet altijd hoe vrijwillige ondersteuning te combineren is met professionele ondersteuning.

De Utrechtse jeugdregio’s Eemland, Food Valley en Utrecht-stad vroegen het Lectoraat Jeugd van de Hogeschool Utrecht om te onderzoeken hoe vrijwillige en betaalde hulpverleners binnen hun regio samenwerken.

Dit onderzoek heeft twee doelen:

  • uitzoeken wat gezinnen, jongeren, vrijwilligers en betaalde krachten vinden van de combinatie vrijwillige en betaalde hulp;
  • bepalen welke vaardigheden betaalde hulpverleners moeten hebben om goed te kunnen samenwerken met vrijwilligers.

Resultaten

Uit het onderzoek blijkt dat er heel vaak geen contact en samenwerking is tussen professionals en vrijwilligers. Soms is er overleg bij aanvang, afsluiting, en crisis, maar er is geen structureel overleg. De professionals zijn zeer tevreden maar hebben niet goed zicht op wat het aanbod aan vrijwillige ondersteuning is. Vrijwilligers en gezinnen zijn minder tevreden; het contact mist en moet van de kant van de vrijwilliger komen (met wisselend succes). Lees alle bevindingen in het eindrapport Formele en informele hulp en ondersteuning. Wat is er nodig voor goede samenwerking? {pdf}

Looptijd

01 februari 2019 - 01 september 2019

Aanpak

We kijken in het onderzoek naar het perspectief van jongeren, gezinnen, vrijwilligers en betaalde hulpverleners. Via vijf vrijwilligersorganisaties in de gemeenten Amersfoort, Rhenen en Utrecht hebben we jongeren, gezinnen en vrijwilligers bereid gevonden om mee te doen. Betaalde hulpverleners hebben we gevonden via organisaties voor jeugdhulp.

Studenten Ecologische Pedagogiek doen onderzoek bij de vrijwilligersorganisaties. Zij praten met de jongeren, gezinnen en vrijwilligers.

Onderzoekers van de HU doen daarnaast interviews en groepsgesprekken met betaalde hulpverleners.

Betrokken HU-onderzoekers

Betrokken lectoraten

Samenwerking met kennispartners

Wil je samenwerken of heb je een vraag?