Het ontwikkelen van beroepskennis door mbo-studenten

Wenja Heusdens onderzocht in haar promotieonderzoek hoe studenten beroepskennis ontwikkelen in de context van het mbo. Met het onderzoek wilde zij grip krijgen op de aard van beroepskennis en op de denkprocessen waarmee studenten deze kennis ontwikkelen.

Doel

Een competent beroepsbeoefenaar word je niet door een verzameling losse onderdelen te leren. Essentieel is juist om die stukken kennis te verbinden en toe te passen in een beroepscontext. Ook dat is een leerproces. Hoe verloopt dat precies? Wat hebben studenten nodig om opgedane kennis en inzichten beroepsgericht op elkaar te laten aansluiten? En welke eisen stelt dat aan opleiders?

Gezien het beperkte wetenschappelijke onderzoek binnen het mbo was het doel van deze studie dan ook om een bijdrage te leveren aan leertheorieën. Met name gericht op de congnitieve processen die leiden tot de ontwikkeling van beroepskennis.

Resultaten

Gedurende het onderzoek zijn conclusies en learnings gepubliceerd in kernpublicaties en te zien in dit webinar. Deze kunnen gebruikt worden voor het aanpassen of verbeteren van onderwijs. Hiermee levert dit onderzoek een bijdrage aan de verschillende theorieën die er zijn over leren in het algemeen en leren in het beroepsonderwijs.

Het geeft inzicht in de denkactiviteiten van mbo-studenten. Hierdoor is het nu duidelijker hoe studenten beroepskennis ontwikkelen. Beroepskennis opgevat als alle kennis die beroepsbeoefenaars nodig hebben bij de uitoefening van een beroep. Hoe studenten leren voor een specifiek beroep kan daarom gebruikt worden om begeleiding te verbeteren. Maar ook om te zorgen dat het beroepsonderwijs beter inspeelt op het denkproces van de studenten die leren op het grensvlak van school en de beroepsppraktijk.

Looptijd

01 januari 2011 - 25 augustus 2018

Aanpak

De onderzoeker is uitgegaan van twee manieren van denken: Concretiseren betekent het specifiek en toepasbaar maken van theorie naar concrete handelingen. Een student leidt uit een bepaalde beroepssituatie af hoe concepten moeten worden toegepast. Conceptualiseren betekent het abstract en algemeen maken van situatie-specifieke ervaringen. Op die manier verbinden studenten het handelen met de onderliggende kennis. Ze leren verder te kijken dan een enkele, specifieke ervaring tijdens het werk.

Betrokken HU-onderzoekers

Betrokken lectoraten

Samenwerking met kennispartners

Wil je samenwerken of heb je een vraag?