Hergebruik van materialen bij bouw en sloop van scholen

Bouwwerkzaamheden in Utrecht

In het project Old school New school kijken we welke bouwmaterialen en producten kunnen worden hergebruikt. We richten ons hierbij specifiek op materialen die gebruikt worden bij de bouw en sloop van scholen. 

Doel

Onze grondstoffenvoorraad is eindig en toch worden nog steeds kostbare materialen afgedankt. Dat kan beter: door het sluiten van kringlopen en de realisatie van een circulaire economie. In dit project was de vraag hoe we materialen en producten kunnen hergebruiken door ze een tweede leven te geven.

Resultaten

Om voor toekomstige projecten beter te kunnen vormgeven onderzochten we de twee werelden die in dit project zijn samengebracht: architecten en slopers. Vanuit de architecten is de focus vooral op circulair ontwerp waarbij een gebouw zodanig wordt ontworpen dat elementen in de toekomst hoogwaardig hergebruikt kunnen worden. Vanuit een ingenieursbureau is de focus vooral op hergebruik van materialen en elementen die nu ‘geoogst’ worden vanuit de sloop of renovatie van gebouwen.

Looptijd

01 november 2017 - 31 oktober 2018

Aanpak

We maakten een concrete inventarisatie van vrijgekomen materialen in drie basisscholen. Daarnaast kregen studenten de taak om een programma van eisen te maken. Het lukt hen evenwel niet om grip te krijgen op de complexe combinatie van stakeholders en belangen, zoals: klanten, leveranciers, ontwerpers, grondstoffenmakelaars en overheden.

Betrokken HU-onderzoekers

Betrokken lectoraten

Samenwerking met kennispartners

Wil je samenwerken of heb je een vraag?