Heeft marketing de toekomst

Ontwikkelen van een tool om trends en scenario’s in kaart te brengen waarmee beter richting gegeven kan worden aan voor de praktijk relevante onderwijsprogramma’s en onderzoeksprojecten. In eerste instantie doen wij dat voor het domein commerciële economie (marketing & customer experience). 

Doel

Dit project heeft twee doelen:
1: Ontwikkeling praktijk relevante opleidingsprogramma’s en onderzoeks programma’s. Dit doen wij door trends na te gaan middels literatuurstudie, interviews met toonaangevende mensen in het vakgebied en een conferentie waarin wij scenarios bouwen met experts 

2: Train the trainer programma zodat wij ons de skills om dit zelf te kunnen binnen de HU eigen maken

Resultaten

Het project levert een aantal scenario’s op waarop wij ons kunnen voorbereiden en waarvan we de ontwikkeling in de toekomst kunnen monitoren. Hierdoor blijven onze onderwijs en onderzoeksprogramma’s bij de tijd.

Looptijd

01 september 2020 - 01 december 2020

Aanpak

Dit programma wordt ontwikkeld samen met De Ruijter strategie die in Nederland toonaangevend is op dit gebied en het Nederlands Instituut voor Marketing. Interne HU partners zijn het Institute for Marketing & Commerce en het Lectoraat Marketing en Customer Experience.
Fase 1 is literatuuronderzoek. Hiervoor wordt o.a. ook via webscraping en Natural Language Processing informatie gehaald uit job ads van toonaangevende bedrijven.
Fase 2 zijn interviews met toonaangevende mensen in de praktijk en wetenschap.
Fase 3 een werkconferentie met 25 experts om scenario’s te ontwikkelen waarna een eindrapport wordt gemaakt. Hierna vinden de train the trainer sessies plaats, worden de scenario’s voorbereid en wordt de organisatie ingericht om e.e.a. in de tijd te monitoren.

Betrokken HU-onderzoekers

Samenwerking met kennispartners

NIMA en de Ruijter strategie

Relevantie van het project

Het in kaart brengen van trends is een specialisme. Dat geldt ook voor scenario denken. Wij willen ons dat eigen maken zodat wij steeds relevanter worden voor de praktijk. Dit is goed voor studenten, docenten, werkgevers en de maatschappij

Meer weten of samenwerken?