Goed Werk: het methodisch handelen van reclasseringswerkers versterkt

Gebouw met beeld vrouwe Justitia op de voorgrond en een man en vrouw in gesprek met elkaar op de achtergrond

Met dit project versterken we het vakmanschap van reclasseringswerkers door de methoden voor gedragsbeïnvloeding in toezicht door te ontwikkelen.

Doel

De focus van 'Goed Werk' ligt op het methodisch handelen van reclasseringswerkers binnen duurzame, integrale trajecten van cliënten. Samen met reclasseringswerkers wordt in kaart gebracht welke methodische handvatten zij nodig hebben om hun opdracht adequaat uit te kunnen voeren. 

"Er verandert zoveel om me heen. Waar werk ík aan met de cliënt, en wat vraag ik van samenwerkingspartners?"

Reclasseringswerker/professional 

Resultaten

  • Een inventarisatie van methoden die in de theorie te vinden zijn (de gewenste situatie)
  • Een inventarisatie van methoden die in de praktijk beschikbaar zijn (de feitelijke situatie)
  • Een advies aan de reclassering over de nader uit te werken methoden voor het reclasseringswerk

Lees hier de publicatie 'Effectieve werkwijzen in reclasseringstoezicht'.

Looptijd

01 oktober 2019 - 01 mei 2020

Aanpak

Met een algemeen literatuuronderzoek wordt aansluiting gezocht met het project ‘Effectief methodisch werken in reclasseringstoezicht’. Daarnaast vindt er een praktijkverkenning plaats, in de vorm van interviews met en klankbordgroepen van professionals van de reclassering.

Betrokken HU-onderzoekers

Betrokken lectoraten

Samenwerking met kennispartners

Reclassering Nederland  is de opdrachtgever van dit project en treedt faciliterend op. Verschillende professionals zullen aan verschillende (onderzoeks)activiteiten deelnemen: in informerende, adviserende en besluitnemende zin.

Onderzoeker Renee Henskens

Renée Henskens

  • Onderzoeker
  • Lectoraat: Werken in Justitieel Kader