Goed mkb-bestuur

Diamond Model

Goed bestuur is van groot belang in bedrijven. Ook in het midden- en kleinbedrijf (mkb). We ontwikkelden in dit kader het Diamond-model voor goed mkb-bestuur.

Doel

In dit onderzoek geven we antwoord op de vraag: wat is goed bestuur in het midden- en kleinbedrijf (mkb)? Zijn de financiële prestaties bepalend? Of gaat het ook over maatschappelijk verantwoord ondernemen?

Goed bestuur en toezicht in het mkb zijn een verrassend onderbelicht onderwerp, zowel binnen de wetenschap als in het bedrijfsleven en bij de overheid. Dit in tegenstelling tot de uitgebreide aandacht voor 'corporate governance' in grote bedrijven. In de praktijk is er vanuit mkb-ondernemers aardig wat weerstand om tijd en aandacht te besteden aan bestuur en toezicht. Dit komt onder meer doordat zij bureaucratisering (ten onrechte) vrezen.

Resultaten

Onze conclusie is dat een proactieve en prestatiegerichte aanpak van mkb-bestuur kan bijdragen aan een succesvollere mkb-sector. Goed mkb-bestuur kan van grote waarde zijn voor de ontwikkeling van het Nederlandse midden- en kleinbedrijf, omdat het:

  • de continuïteit in het mkb kan verbeteren;
  • de strategische flexibiliteit kan vergroten;
  • groei kan stimuleren;
  • toegang tot financiering van buitenaf makkelijker kan maken.

In het verlengde daarvan hebben wij een model voor goed mkb-bestuur ontwikkeld: het Diamond-model. Dit model is een eerste aanzet om mkb-ondernemers en hun adviseurs vanuit een laagdrempelig en praktisch kader na te laten denken over goed mkb-bestuur. Hierbij wordt rekening gehouden met de relevante factoren van elke situatie.

Ons doel is om een bredere discussie over nut, noodzaak en vorm van goed mkb-bestuur op gang te brengen met ondernemers, bestuurders, overheid, accountants en andere adviseurs van het mkb. Hiermee dragen we op den duur bij aan een sterkere mkb-sector in Nederland.

Onderzoeksrapport

In 2014 zijn de eerste publicaties over dit HU-onderzoek verschenen. Deze hebben we opgesteld met honours-studenten die afstudeerden op dit thema. Het project leidde onder meer tot het artikel 'MKB Goed bestuur en toezicht in Nederland',  Dit artikel is geschreven in samenwerking met de Erasmus Universiteit Rotterdam. Sinds najaar 2020 is dit het meest bezochte MAB-artikel over governance.

Publicaties in vaktijdschriften

  • 'De mkb-accountant bestaat niet', in Business Information Magazine, oktober 2015
  • 'Goed bestuur leidt tot excellentie', in Controllers Magazine, oktober 2014
  • 'MKB: goed bestuur maar geen code, onderzoek naar governance in het mkb', in Controllers Magazine, maart-april 2014

Looptijd

01 januari 2014 - 01 januari 2019

Aanpak

We deden exploratief onderzoek bestaande uit literatuuronderzoek, mini-casestudies, gesprekken met experts en interviews met mensen uit het mkb.

Honours-afstudeerders van het instituut Finance & Accounting hebben geholpen dit onderzoek uit te voeren via praktijkopdrachten. Veel van deze studenten komen in het mkb te werken na hun studie.

Betrokken HU-onderzoekers

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Michiel van der Ven | research fellow | Financieel-Economische Advisering bij Innovatie

Michiel van der Ven

  • Docent-onderzoeker
  • Lectoraat: Financieel-Economische Innovatie