Gedragsinterventies om fouten in verzekeringsclaims te voorkomen

coins
Dit is een project om verzekeringsfraude te bestrijden zodat verzekeringen betaalbaar blijven voor iedereen. Opdrachtgever is de verzekeringskamer van het Institute for financial crime (IFFC). Dit is een consortium van alle grote verzekeringsmaatschappijen in Nederland.

Doel

Verzekeringsfraude en fouten bij claims verminderen in Nederland.

Resultaten

Uit een groot literatuuronderzoek (384 artikelen) bleek dat er nog weinig over deze materie bekend is. Daarom kijken we in deze fase 2 wordt gestart om op zoek te gaan naar de motieven van fraude gedrag.

Looptijd

01 december 2020 - 31 december 2021

Aanpak

Het onderzoek bestaat uit vier fasen:
1. Literatuuronderzoek (Afgerond)
2. Onderzoek naar de motieven van fraude gedrag
3. Ontwikkeling en testen van online gedragsinterventies in het claimproces bij een verzekeraar
4. Ontwikkelen van richtlijnen voor een meerjarige landelijke campagne om een nieuwe sociale norm m.b.t. verzekeringsfraude te bewerkstelligen

 

Relevantie voor de beroepspraktijk

De opbrengsten van dit onderzoek zal ook andere terreinen ten goede komen

Betrokken HU-onderzoekers

Samenwerking met kennispartners

Institute for Financial Crime en IFFC , onderzoekers Adriaan Denkers & Felix Uhl (UVA) en Erasmus Universiteit

Meer weten of samenwerken?

Ronald Voorn | onderzoeker | Marketing, Marktonderzoek en Innovatie

Ronald Voorn

  • Docent-onderzoeker
  • Lectoraat: Marketing & Customer Experience