Fysiek actief blijven na een beroerte

ACTS collage

Het is belangrijk dat patiënten na een beroerte fysiek actief blijven. Fysiotherapeuten vragen zich af hoe zij patiënten na een beroerte actief krijgen en houden. In het onderzoeksproject Active after Stroke (ACTS) helpen we fysio/oefentherapeuten hiermee.

Doel

Fysiotherapeuten merken dat mensen na een beroerte te weinig bewegen, maar beschikken niet over de middelen en kennis om patiënten goed te begeleiden naar een actievere leefstijl.

Het doel van dit onderzoek is om fysiotherapeuten betere middelen te geven om patiënten na een beroerte actief te krijgen en te houden. Daarnaast zal dit onderzoek een belangrijke bijdrage leveren aan het lesprogramma van fysio-en oefentherapeuten. Het zal ook de onderzoekende houding van deelnemende studenten in de minor Neurorevalidatie, de minor Co-Design, sterstudenten en afstudeerders stimuleren.

Resultaten

meters

 

Het resultaat van dit onderzoek is een bruikbare veldtest voor de professionele praktijk en een beweegstimuleringsinterventie, inclusief een persuasieve communicatiestrategie voor patiënten na beroerte door eerstelijns fysiotherapeuten om fysieke activiteit te bevorderen.

Dit onderzoek heeft geleid tot meer kennis binnen de fysio- en oefentherapie, op het gebied van testen van aerobe capaciteit in de praktijk en coaching naar meer fysieke activiteit voor mensen na beroerte. Deze kennis wordt geïmplementeerd binnen het onderwijs van het Instituut voor Bewegingsstudies (IBS) waar de toekomstige beweegprofessionals worden opgeleid. Daarnaast heeft voor beweegprofessionals  scholing opgeleverd  in persuasieve communicatiestrategieen voor patiënten na beroerte teneinde de fysieke activiteit te bevorderen.

Lees hier alles over het onderzoeksproject Active after Stroke (ACTS)

Looptijd

01 februari 2017 - 31 januari 2019

Aanpak

Alle richtlijnen voor een beroerte geven aan dat het belangrijk is dat patiënten na een beroerte fysiek actief zijn. Fysiotherapeuten zijn op zoek naar manieren om een actieve leefstijl bij patiënten te bevorderen. Deze praktijkvraag is vertaald naar de volgende onderzoeksvraag:

Wat is het effect van een beweegstimuleringsinterventie bij thuiswonende patiënten na beroerte op fysieke activiteit en aerobe capaciteit?

Deze onderzoeksvraag werd in drie stappen uitgewerkt:

  • Het ontwikkelen van een test om aerobe capaciteit te meten in de praktijk.
  • Het ontwikkelen van een middel gericht op het (langdurig) bevorderen van een fysiek actieve leefstijl;
  • Het testen van de haalbaarheid van het middel in een pilotstudie.

Betrokken HU-onderzoekers

Samenwerking met kennispartners

Universiteit UtrechtUMCU Kenniscentrum Revalidatie GeneeskundeRevalidatiecentrum De HoogstraatDeInteractieAgency (DIO)Dot Dot Factory BV.Patiëntenvereniging De Hart&Vaat GroepHet Regionaal Genootschap voor Fysiotherapie (RGF), Fysiotherapeuten van het Zorgspectrum Nieuwegein en een aantal eerstelijns fysiotherapiepraktijken in de regio Utrecht.

Cofinanciering
Het onderzoek wordt gefinancierd door Sia-RAAK Publiek.
Registratienummer SIA RAAK: RAAK.PUB03.015

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Claudia Geubel

  • Senior managementassistent