Fostering creative design dialogue in technology education

Studenten werken aan praktijkproef

Om techniekonderwijs voor een bredere groep leerlingen aantrekkelijk te maken is het belangrijk dat leerlingen zien hoe technische beroepen beroep doen op creativiteit, ondernemerschap, en communicatie. De ontwerpbespreking tussen ontwerper en opdrachtgever biedt hiervoor veelbelovende aanknopingspunten. Het doel van dit project is om handvatten voor docenten te ontwikkelen om hier aandacht aan te besteden bij ontwerpopdrachten in het voortgezet en hoger onderwijs.

Doel

Voor een (aankomend) ontwerper is het belangrijk om, met behulp van taal, beelden, schetsen en objecten, effectief te communiceren met de opdrachtgever. In het ontwerponderwijs wordt hier nog weinig aandacht aan besteed. Om onderwijs hierover goed en aansprekend vorm te geven is het gewenst dat docenten meer inzicht verwerven in de authentieke communicatiepraktijken van technische ontwerpers, en de aandachtspunten die daarbij van belang zijn. Het doel van dit project is om voorbeelden authentieke ontwerpbesprekingen uit mbo- en TU-ontwerpersopleidingen voor docenten en leerlingen te ontsluiten.

Resultaten

Als eindproduct leverde dit project een videocatalogus met voorbeelden van ontwerpbesprekingen en aandachtspunten voor het onderwijs, deze is te vinden op de website van Ontwerptaal.

Looptijd

01 september 2018 - 30 augustus 2019

Aanpak

We hebben op basis van de literatuur kenmerken van effectieve ontwerpgespreken in kaart gebracht. Vervolgens hebben we ontwerppresentaties opgenomen in mbo- en TU-ontwerpersopleidingen. Op basis daarvan hebben we kenmerken van het ontwerptaalgenre beschreven en een videocatalogus met aandachtspunten voor een goed ontwerpgesprek opgesteld. Na dit project volgt de stap om samen met docenten te onderzoeken hoe deze good-practices gebruikt kunnen worden om in het technische ontwerponderwijs.

Samenwerking met kennispartners

We worden gefinancierd door Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA (KIEM.21V.03.017) en werken samen met:

Betrokken HU-onderzoekers

 • Elwin Savelsbergh | lector | lectoraat Didactiek van het Bèta- en Technologieonderwijs
  Elwin Savelsbergh
  • Lector
  • Lectoraten: Curriculumvraagstukken Funderend Onderwijs
 • Gerald van Dijk | onderzoeker | Lectoraat Didactiek van het Bèta- en Technologieonderwijs
  Gerald van Dijk
  • Onderzoeker
  • Lectoraten: Curriculumvraagstukken Funderend Onderwijs
 • Jantien Smit | onderzoeker | lectoraat Meertaligheid en Onderwijs
  Jantien Smit
  • Lector
  • Lectoraten: Meertaligheid en Onderwijs

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Gerald van Dijk | onderzoeker | Lectoraat Didactiek van het Bèta- en Technologieonderwijs

Gerald van Dijk

 • Onderzoeker
 • Lectoraat: Curriculumvraagstukken Funderend Onderwijs