Financiën in de spreekkamer

huisartsenpraktijk spreekkamer

Onderzoek toont aan dat financiële problemen en gezondheidsklachten sterk met elkaar samenhangen. Samenwerking tussen zorg- en financiële professionals is daarom belangrijk. In dit project werden best practices in kaart gebracht en interventies voor huisartsen en praktijkondersteuners ontwikkeld, zodat patiënten met schulden in een vroeg stadium geholpen kunnen worden. 

Doel

Het interventiepakket draagt eraan bij dat zowel patiënten als artsen geldzorgen in de huisartsenpraktijk kunnen bespreken. De patiënten worden door de poster en animatie gestimuleerd om het te bespreken en de artsen leren door de e-learning hoe ze deze problematiek goed kunnen adresseren en patiënten kunnen doorverwijzen naar schuldhulpverlening.

Resultaten

Het project heeft de volgende resultaten opgeleverd:

Looptijd

01 juni 2018 - 30 november 2020

Aanpak

Bij huisartsen en praktijkondersteuners is nagegaan waar behoeften liggen in het bespreekbaar maken van en verwijzen bij schulden. Daarop is een interventiepakket ontwikkeld en getest. De ervaringen in deze testfase zijn gebruikt om de interventie door te ontwikkelen.

Betrokken HU-onderzoekers

Betrokken lectoraten

Samenwerking met kennispartners

Er is samengewerkt met kennispartner Zorggroep Almere en expertisecentrum gezondheidsverschillen Pharos.  

Wil je samenwerken of heb je een vraag?