Eigenaarschap en draagvlak van Utrechtse Buurtsportclubs

jongeren met bal en skatebord

Buurtsportclubs stimuleren kinderen om te sporten in georganiseerd verband. De samenwerking met sportverenigingen is hierin een uitdaging. Inmiddels hebben de buurtsportclubs één seizoen aan de hand van herschreven doelstelling en uitgangspunten gewerkt. Dit heeft bij verschillende buurtsportclubs geleid tot verbetering, echter roept het ook (nieuwe) vragen op.

Doel

Het doel van dit onderzoek is om kennis en inzicht te ontwikkelen over de betrokkenheid, motivatie en organisatiekracht van sportverenigingen bij de organisatie van de buurtsportclubs in Overvecht en Leidsche Rijn.

Resultaten

Looptijd

01 september 2019 - 01 januari 2020

Aanpak

Er wordt kwalitatieve data verzameld door (groeps-)interviews met betrokken professionals, vrijwilligers en kinderen. Daarnaast worden (participerende) observaties uitgevoerd bij buurtsportclubactiviteiten.

Betrokken HU-onderzoekers

 • Stijn Verhagen | Lector | Participatie en Stedelijke Ontwikkeling
  Stijn Verhagen
  • Lector
  • Lectoraten: Participatie en Stedelijke Ontwikkeling
 • Bas van Nierop | Onderzoeker | Lectoraat Participatie en Stedelijke Ontwikkeling
  Bas van Nierop
  • Onderzoeker
  • Lectoraten: Participatie en Stedelijke Ontwikkeling

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Bas van Nierop | Onderzoeker | Lectoraat Participatie en Stedelijke Ontwikkeling

Bas van Nierop

 • Onderzoeker
 • Lectoraat: Participatie en Stedelijke Ontwikkeling