'Eigen kracht' bij jeugd en opvoeders: wat is dat?

mensen in een bijeenkomst

Het begrip 'eigen kracht' komt vaak terug in gemeentelijk beleid voor kinderen, jongeren en opvoeders, maar wat betekent het eigenlijk? In dit project verrijkten we de bestaande kennis over dit lastige begrip via regiobijeenkomsten. Deze inzichten helpen gemeenten bij hun jeugdbeleid.

Doel

We verrijkten en verdiepten de kennis over het begrip 'eigen kracht' voor gemeenten, zodat zij hun beleid voor jeugd en gezin kunnen versterken. In het beleid van gemeenten en jeugdorganisaties is 'eigen kracht' een veelgebruikt begrip, terwijl vaak niet duidelijk is wat ze daarmee bedoelen.

Uit eerdere projecten van de onderzoeksorganisatie ZonMw over jeugd zijn veel nieuwe inzichten ontstaan over 'eigen kracht'. Deze inzichten helpen gemeenten het versterken van 'eigen kracht' concreet te maken. Zo kunnen ze ouders en jeugdigen nog beter ondersteunen.

Onderzoeksvragen

  • Wat is 'eigen kracht' en wat is het niet?
  • Wat zeggen wetenschappelijke artikelen over het onderwerp?
  • Wanneer gebruiken mensen hun 'eigen kracht'? Waar is dat aan te zien?
  • Hoe kun je beleid maken dat de 'eigen kracht' versterkt?

Resultaten

Inspirerende inzichten uit dit VIMP-project bundelen we in een inspiratiedocument.

Looptijd

01 januari 2018 - 01 oktober 2019

Aanpak

Het project bestond uit zes bijeenkomsten met bestuurders van buurtteams, welzijnsorganisaties en vrijwilligersorganisaties en beleidsadviseurs jeugd van gemeenten. Tijdens de bijeenkomsten deelden we inzichten uit recente ZonMw-projecten. Ook wisselden we ervaringen uit vanuit praktijkvoorbeelden.

Met wat we hebben geleerd tijdens de bijeenkomsten maken we een inspiratiedocument. We organiseren in september 2019 een miniconferentie waar we de inzichten delen uit dit project en het ZonMw-project Ken je kracht? (gericht op professionals).

Betrokken HU-onderzoekers

Betrokken lectoraten

Samenwerking met kennispartners

Dit is een VIMP-project. VIMP is een subsidie van organisatie voor gezondheidsonderzoek ZonMw om inzichten en resultaten uit eerder onderzoek in de praktijk te brengen.

Wil je samenwerken of heb je een vraag?