Effectieve didactiek voor Engelstalig zaakvakonderwijs

Lesuur Engels

Taal speelt een essentiële rol in het leren, ook in zaakvakken zoals wereldoriëntatie of geschiedenis. Soms worden deze vakken in het Engels gegeven (CLIL). We ontwerpen lesstrategieën en lesmaterialen om het leren in CLIL-contexten bevorderen door.

Doel

Nederlandse basisscholen onderwijzen (zaak)vakken steeds vaker in het Engels. Dit wordt Content and Language Integrated Learning (CLIL) genoemd. Zeker wanneer Engels de voertaal is in de klas, moeten leerkrachten zich bewust zijn van de verschillende rollen die taal speelt in het leerproces.

Wij ontwerpen daarom samen met vijf basisscholen strategieën en materialen voor CLIL-lessen met een effectieve focus op taal. Op deze manier werken we aan de professionele ontwikkeling van de deelnemende scholen.

Dit onderzoek leidt daarnaast tot algemene inzichten over de verschillende rollen van taal in leren. Deze inzichten zijn ook relevant voor Nederlandstalige of meertalige onderwijscontexten.

Resultaten

Dit onderzoek loopt. Na afronding vind je hier een samenvatting van de resultaten.

Looptijd

01 september 2018 - 01 maart 2020

Aanpak

Dit is een ontwerpgericht project waarin we samen met de betrokken scholen lesstrategieën en lesmaterialen ontwerpen, implementeren en evalueren.

Betrokken HU-onderzoekers

Betrokken lectoraten

Samenwerking met kennispartners

In dit onderzoek werken we samen met vijf basisscholen:

IKC De Eglantier Voorhof (Delft), KBS Onder de Bogen (Utrecht), KBS Stepping Stones (Utrecht), International School Eindhoven, OBS De Springplank (Fijnaart)

Andere partners in dit onderzoek zijn: Instituut Theo Thijssen, EarlyBird en Marnix Academie.

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Catherine van Beuningen | onderzoeker | lectoraat Didactiek van de Moderne Vreemde Talen

Catherine van Beuningen

  • Onderzoeker
  • Lectoraat: Meertaligheid en Onderwijs