Effectief methodisch werken in reclasseringstoezicht

vrouw en man voor de rechtbank
In dit onderzoek brachten we actuele kennis in kaart over effectief reclasseringstoezicht.

Doel

Doel van het project was om een systematisch overzicht te maken van werkzame elementen voor reclasseringstoezicht. Dit zijn elementen die aantoonbaar bijdragen aan het verminderen van recidive, voorkomen van uitval, versterken van motivatie voor verandering en verbeteren van het functioneren van delinquenten op verschillende leefgebieden.

Resultaten

Looptijd

01 oktober 2019 - 31 augustus 2020

Aanpak

Er is in de afgelopen jaren veel onderzoek gedaan naar reclasseringstoezicht, in Nederland maar vooral ook in het buitenland. Onderzoekers voerden een systematisch literatuuronderzoek uit van de nationale en internationale onderzoeksliteratuur over reclasseringstoezicht vanaf het jaar 2000 en beoordeelden hoe onderbouwd de conclusies zijn. 

Relevantie voor werkveld en onderwijs

Het overzicht van bewezen werkzame elementen voor toezicht op delinquenten is bijzonder nuttig, voor het werkveld en voor hbo-opleidingen die toekomstige forensisch sociale professionals opleiden. Het kan richting geven aan deskundigheidsbevordering, aan beleidsontwikkeling van de reclassering, en ondersteunt keuzes die reclasseringswerkers dagelijks moeten maken in hun begeleidingscontacten met reclasseringscliënten.

Betrokken HU-onderzoekers

Betrokken lectoraten

Samenwerking met kennispartners

Dit onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van en gefinancierd door het programma Kwaliteit Forensische Zorg. Binnen dit programma werken professionals en onderzoekers in de forensische zorg (inclusief reclassering) samen aan het verhogen en optimaliseren van de kwaliteit van de forensische zorg en reclassering. Zo ontstaat er betere zorg en een veiliger samenleving.

Wil je samenwerken of heb je een vraag?