Een sportief duwtje in de (Utrechtse Heuvel)rug: zeven dorpskernen samen tegen eenzaamheid

In de fusiegemeente Utrechtse Heuvelrug gaat het op te richten Living Lab zich richten op het in beweging krijgen van inwoners (45-60 jaar) en het tegengaan van eenzaamheid. Er wordt een werkwijze ontwikkeld voor een duurzame samenwerking tussen dorpsteams en buurtsportcoaches.

Doel

Het project richt zich op het verbeteren van de leefstijl van 40-65 jarigen op het gebied van meer bewegen en het verminderen van eenzaamheid. Daarnaast moet dit de sociale cohesie in alle zeven kernen van de gemeente Utrechtse Heuvelrug versterken.

Resultaten

 • Meer oog voor sport bij de dorpsteams
 • Meer deskundigheid bij buurtsportcoaches wat betreft eenzaamheid en psychische klachten
 • Meer bewegen en een betere leefstijl bij inwoners
 • Meer sociale cohesie in de zeven dorpskernen van de Utrechtse Heuvelrug
 • Een naar andere fusiegemeenten overdraagbare aanpak

Looptijd

31 december 2019 - 31 augustus 2020

Aanpak

In het Living Lab zal gewerkt gaan worden met de Design thinking methode. Ook zullen ervaringsdeskundigen op het gebied van eenzaamheid en een verbeterde leefstijl ingezet worden. Het levert een kruisbestuiving op tussen dorpsteams, buurtsportcoaches, en (ervaringsdeskundige) inwoners. 

Relevantie van het project

Dit project zal vernieuwend zijn voor beleidsmedewerkers, social workers en sportprofessionals die zich bezig houden met de onderwerpen gezondheidsbevordering en preventie. Ook past het op een nieuwe wijze ervaringsdeskundigen toe in het outreachend werken.

Cofinanciering

Dit project ontvangt een cofinanciering van ZonMw.

Betrokken HU-onderzoekers

 • Maxime Welten | Onderzoeker | Lectoraat Participatie en Stedelijke Ontwikkeling
  Maxime Welten
  • Onderzoeker
  • Lectoraten: Participatie en Stedelijke Ontwikkeling
 • Stijn Verhagen | Lector | Participatie en Stedelijke Ontwikkeling
  Stijn Verhagen
  • Lector
  • Lectoraten: Participatie en Stedelijke Ontwikkeling

Samenwerking met kennispartners

Penvoerder en hoofdaanvrager van het project is onze partner de Gemeente Utrechtse Heuvelrug. De buurtsportcoaches werken voor Utrechtse Heuvelrug Sportief en Gezond. Daarnaast zal er samengewerkt worden met zorgaanbieders, waaronder huisartsen, sportverenigingen en andere aanbieders van sport en bewegen.

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Maxime Welten | Onderzoeker | Lectoraat Participatie en Stedelijke Ontwikkeling

Maxime Welten

 • Onderzoeker
 • Lectoraat: Participatie en Stedelijke Ontwikkeling