Een efficiente voorbereiding van de renovatie van sociale woningbouw

gereedschapskist

De opgave voor sociale woningbouwrenovatie in Nederland is enorm. De corporaties en bewoners willen de renovatie snel, van hoge kwaliteit, duurzaam, goedkoop en met weinig overlast. De bouwsector heeft grote moeite om aan deze verwachtingen te voldoen. We willen een efficiënt voorbereidingsproces ontwikkelen dat breed inzetbaar is voor verschillende renovaties: Lean Project Preparation Toolbox.

Doel

Zorgen dat het voortraject van sociale woningbouwrenovatie efficiënter verloopt waardoor corporaties en bouwbranche meer sociale huurwoningen kunnen renoveren. Hiervoor gaan we een figuurlijke gereedschapskist bouwen: Lean Project Preparation Toolbox.

Met de toolbox geven de ketenpartners van sociale woningbouwrenovatie projectspecifiek invulling aan de beheersing van het voortraject. De toolbox omvat communicatie-, taak- en verantwoordelijkheidsstructuren en middelen (checklisten, informatiebronnen, analysemethoden) die nodig zijn voor het beheersen van onderdelen die bepalend zijn voor het succes van het voortraject. Het project biedt hiertoe een aanpak en de benodigde tools, ofwel de 'lean project preparation toolbox'.

Resultaten

Het resultaat van dit onderzoek is een handleiding die voor elk voortraject van sociale woningbouwrenovatie toepasbaar is. In de gereedschapskist zitten hulpmiddelen die bouwbedrijven en corporaties kunnen gebruiken.

Looptijd

01 september 2017 - 01 september 2019

Aanpak

We gaan bij meerdere bouwbedrijven langs om met de projectteams te praten. We bekijken hun specifieke processen en verklaringen voor succes of falen. Zo brengen we in kaart wat succesvolle manieren zijn om een voortraject aan te pakken. Met deze informatie maken we een concept toolbox die we bij negen renovatieprojecten van sociale woningen gaan inzetten. We houden deze projecten vervolgens goed in de gaten om te kijken wat goed en fout gaat. Met deze inzichten kunnen we de toolbox verbeteren.

Betrokken HU-onderzoekers

Betrokken lectoraten

Samenwerking met kennispartners

Bedrijven
Blanksma Groep, Ponsioen Installatie Techniek B.V., Vios Bouwgroep, Aalberts Bouw, I&B ontwikkel bv, De Variabele,
De Leeuw Installatietechniek, Weijerseikhout, Talen vastgoedonderhoud, Hemink Groep, PRIOM, Root bv, Mitros, Portaal, Bouwend Nederland.

Hogescholen
Lectoraat Building Future Cities (HU), Lectoraat Lean/World Class Performance (HAN), Lectoraat Model Based Information Systems (HAN), Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Wil je samenwerken of heb je een vraag?