Een datarijke toekomst van onderwijs en onderzoek

Brainstormsessie

SURFnet en het lectoraat Co-Design van Hogeschool Utrecht onderzochten samen in 'Surfing the Data Wave' hoe de toekomst van onderwijs en onderzoek in een datarijke omgeving eruit zal zien. Hoe kan SURFnet zich voorbereiden op een onbekende, onzekere toekomst?

Doel

Het doel van dit project was te onderzoeken hoe SURFnet zich kan voorbereiden op een onbekende en onzekere toekomst.

Prodaptiviteit: proactiviteit en adaptiviteit

Dit traject is aangepakt vanuit een systemische ontwerpende benadering in samenwerking met studenten. Zo kon SURFnet kennismaken met het werken met ontwerpers. Onderzocht werd of op deze manier de ‘prodaptiviteit’ van de organisatie vergroot kon worden. Prodaptiviteit is een samentrekking van proactiviteit en adaptiviteit en staat voor het vermogen om vooruit te lopen op verandering en actie te ondernemen ter voorbereiding hierop.

Resultaten

Het onderzoek leerde ons dat de gebruikte aanpak mensen uit de organisatie prikkelde om uit hun gebruikelijke manier van denken en werken te stappen en samen te werken met andere disciplines.

Looptijd

01 september 2016 - 01 juni 2018

Aanpak

We maakten in dit onderzoek gebruik van 'Future Probing'. Future Probing is een design onderzoeksmethode. Door middel van conceptproducten of -diensten worden toekomstscenario's onderzocht. Hierdoor krijg je inzichten over hoe mensen met een dergelijke toekomst zouden omgaan.

Het traject behelsde twee intensieve bootcamps met studenten van elk een week en een aantal co-designsessies met SURFnetmedewerkers. Een kernteam van voorlopers in innovatie bij SURFnet en een drietal onderzoekers van het lectoraat Co-Design vormden de kern van dit traject. Het team onderzocht en ontwierp het traject en evalueerde eerder genomen stappen.

Betrokken HU-onderzoekers

Betrokken lectoraten

Samenwerking met kennispartners

SURFnet

SURF is de ICT-dienstverlener van het (hoger) onderwijs en onderzoek in Nederland. Oorspronkelijk is SURF de afkorting voor Samenwerkende Universitaire Reken Faciliteiten. Vandaag de dag is het een coöperatieve vereniging waar de universiteiten, de HBO’s, de MBO’s, de UMCs en de Nederlandse wetenschappelijke instituten lid van zijn en in samenwerken. Deze coöperatieve vereniging heeft 3 dochters te weten SURFmarket voor de software (wellicht ken je SURFspot) en het gezamenlijk inkopen van diensten en producten, SURFsara waar de Nederlandse supercomputer staat en SURFnet dat het fysieke netwerk beheert en de communicatie mogelijk maakt tussen de aangesloten instellingen.

Wil je samenwerken of heb je een vraag?