E-learning: informele zorg rond mensen met niet-aangeboren hersenletsel

animatie over werken met mensen met hersenletsel

De gevolgen van hersenletsel (NAH) kunnen ontwrichtend zijn, ook voor de naasten die als mantelzorger optreden. Voor het begeleiden en ondersteunen van mensen met NAH zijn dan ook specifieke vaardigheden nodig, net als voor het samenwerken met de mantelzorgers. Om beter te kunnen samenwerken met deze informele zorgers ontwikkelden we een elearning module voor (aankomend) professionals die werken met mensen met hersenletsel en hun naasten.

Doel

In 2015 is een competentieprofiel Informele Zorg rond mensen met NAH ontwikkeld door onderzoekers en docenten van de HU en een groep professionals in het kader van de Wmo werkplaats. De bedoeling van dit project is om (aankomende) professionals te scholen in het verkrijgen van deze competenties. Eveneens om trainers en docenten handvatten te geven om studenten te begeleiden.

Resultaten

De e-learning module is sinds najaar 2019 beschikbaar via e-learninginformelezorg.nl.  

Looptijd

01 januari 2018 - 01 januari 2019

Aanpak

Sinds 2000 hebben tal van beroepsorganisaties de begeleiding opgepakt, vaak vanuit de eigen cultuur (van bijvoorbeeld verstandelijke beperking, psychiatrie of verpleeghuiszorg). Dat leidde tot een grote diversiteit in aanpak. Inmiddels zijn er gespecialiseerde organisaties voor behandeling, dagbesteding en logeren. De samenwerking met de informele zorgers wordt vaak nog ingezet op informatieverstrekking door de mantelzorger, op keuzes maken en minder op het systeem als geheel. Deze e-learning differentieert 5 taakgebieden voor de professional en werkt deze taken uit in competenties en opdrachten.

Betrokken HU-onderzoekers

Samenwerking met kennispartners

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Mariët Brandts | Onderzoeker | Participatie Zorg en Ondersteuning

Mariët Brandts

  • Onderzoeker
  • Lectoraat: Participatie Zorg en Ondersteuning