Duurzame Energie Proeftuin

Zonnepanelen

Daken hebben een enorm potentieel voor duurzame energietechnieken zoals zonnepanelen, -boilers en andere innovatieve dakbedekking. De Duurzame Energie Proeftuin op het dak van Hogeschool Utrecht is een van de eerste vijf daken in het Duurzame Dakenplan van de provincie Utrecht.

Doel

Het doel van de tuin is om uitdagend techniekonderwijs te bieden aan studenten. In de daktuin staan verschillende zonnepanelen en -boilers, dakbedekkingsmaterialen en een windturbine. Die praktijkopstellingen worden gebruikt in het techniekonderwijs.

De tuin levert daarnaast opgewekte elektriciteit terug aan het net. De opgewekte warmte wordt gebruikt als warm tapwater en verwarming.

Resultaten

De proeftuin draagt bij aan de versterking van het onderwijs. Van mbo tot universiteit beschikken studenten over praktische kennis van innovatieve duurzame energietechnieken. Ook het bedrijfsleven profiteert van de opgedane kennis en nieuwste ontwikkelingen. Zo kunnen bouw- en installatiebedrijven en toeleveranciers deelnemen aan rondleidingen op het dak en meedoen aan masterclasses.

Aanpak

Studenten, docenten en lectoren voeren samen met het bedrijfsleven praktijkopdrachten en toegepast onderzoek uit om na te gaan hoe daktechniek optimaal kan worden ingezet voor duurzame energie.

Zij meten en analyseren de prestaties van de opstellingen en werken aan de ontwikkeling van systemen om de prestaties en de opslag van duurzame energie te monitoren.

Deze tuin simuleert de situatie van zes huishoudens. De proeftuin vormt een voedingsbodem voor allerlei kort- en langlopende onderzoeks- en onderwijsprojecten.

Betrokken HU-onderzoekers

Betrokken lectoraten

Samenwerking met kennispartners

Financiering

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Mieke Oostra | lector | lectoraat Nieuwe Energie in de Stad

Mieke Oostra

  • Lector
  • Lectoraat: Nieuwe Energie in de Stad