Doelmatigheid en doeltreffendheid van de Nederlandse acne-zorg

Gezicht met acne

Acne Vulgaris is een veelvoorkomende huidaandoening die naar schatting 85-90% van de wereldbevolking in de leeftijdscategorie 15-24 jaar treft. Alhoewel acne veelal wordt beschouwd als een cosmetisch probleem, kan de ziekte een grote impact hebben op de kwaliteit van leven. Dit vraagt om een gerichte aanpak in acnezorg. Er zijn veel verschillende behandelingen mogelijk om acneklachten te verminderen. Echter blijkt uit onderzoek dat mensen met acne gemiddeld pas na 3,7 jaar een effectieve behandeling vinden, met de kans op levenslange acnelittekens.

Doel

Het primaire doel van het ACTE-onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de meest doelmatige en doeltreffende zorg rondom mensen met acne. Daarbij wordt in het bijzonder gekeken naar de toegevoegde waarde van geïntegreerde ketenzorg en/of zorgpaden.

Wat we hiermee willen bereiken?
- (Snellere) afname van acne
- Betere kwaliteit van leven van mensen met acne
- Het vergroten van de patiënttevredenheid met betrekking tot acnezorg
- Zinnige en zuinige zorg/de juiste zorg op de juiste plaats

Resultaten

Er lijken aanwijzingen te zijn dat veel niet-medicamenteuze behandelingen, zoals peelings en licht- en lasertherapieën effect hebben op het verminderen van acne.

Eerste resultaten

 

 

Looptijd

01 december 2015 - 01 september 2020

Aanpak

In het ACTE-onderzoek staan de volgende vraagstellingen centraal:
Wat is de effectiviteit van niet-medicamenteuze behandelinterventies in de behandeling van acne vulgaris? (literatuuronderzoek)

Hoe is de Nederlandse acnezorg georganiseerd en wat zijn belemmerende en bevorderende factoren voor het optimaliseren van de doeltreffendheid en doelmatigheid van acnezorg, volgens acne zorgprofessionals? (kwalitatief onderzoek)

Welke zorg(paden) doorlopen mensen met acne en welke zorg(paden) dragen bij aan het verhogen van de doelmatigheid en doeltreffendheid van acnezorg, volgens mensen met acne? (survey-onderzoek).

 

Betrokken HU-onderzoeker

  • Dr. Femke de Vries
    Femke de Vries
    • Onderzoeker
    • Lectoraat: Innovatie van Zorgprocessen in de Farmacie

Samenwerking met kennispartners

We voeren de ACTE-promotiestudie uit in samenwerking met Radboud Universitair Medisch Centrum. Diverse beroepsverenigingen hebben een adviserende rol. Het onderzoek wordt gefinancierd door een HU-promotievoucher.

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Dr. Femke de Vries

Femke de Vries

  • Onderzoeker
  • Lectoraat: Innovatie van Zorgprocessen in de Farmacie