Didactiekboek 'van levenservaring naar ervaringsdeskundigheid'

didactiekboek ervaringsdeskundigheid
Bron: © Rhalda Jansen Fotografie

Ervaringsdeskundigheid heeft de laatste decennia haar intrede gedaan in de zorg, het sociaal domein en het onderwijs. Deze ontwikkeling bracht allerlei leertrajecten op gang. ROC Zadkine schreef samen met Hogeschool Utrecht en de beroepspraktijk een didactiekoek hierover, gericht op het ontwikkelen en professionaliseren van ervaringsdeskundigheid in het beroepsonderwijs.

Doel

Het doel was in een handboek een didactische aanpak te beschrijven en materiaal te ontwikkelen, gericht op ontwikkelen en professionaliseren van ervaringsdeskundigheid in het beroepsonderwijs. Zo wilden we opleidingen en praktijk inspireren en inzicht geven in werkzame elementen die door de jaren heen hebben bijgedragen aan de professionalisering van ervaringskennis en deskundigheid binnen een regulier onderwijsklimaat.

Looptijd

01 juni 2016 - 01 juni 2018

Aanpak

In de boekpublicatie door meer dan 50 auteurs wordt de volle breedte en diversiteit van ervaringsdeskundigheid vanuit verschillende perspectieven verkend. Kennis over leerprocessen, methoden, onderwijsklimaat en benodigde competenties onder docentbegeleiders in het werken met (aspirant-)ervaringsdeskundigen worden beschikbaar gesteld.

Betrokken HU-onderzoekers

Samenwerking met kennispartners

Dit boek is geschreven door een auteursgroep onder leiding van Marjo Boer, docent en opleider Ervaringsdeskundigheid & Supervisiekunde. 

Er werd samengewerkt met o.a.: 

  • ROC Zadkine (de mbo 4 opleiding ‘Begeleiders GGz met ervaringsdeskundigheid Maatschappelijke Zorg') 
    Altrecht
  • Henriette Sandvoort, Ervaringsdeskundige Trainer
  • Hannie Nanlohy-Sniphout, hogeschooldocent Hogeschool Utrecht
  • Ellis Jongerius, ervaringsdeskundige Hogeschool Utrecht
  • Maria Peters, docent/supervisor/onderzoeker at Hogeschool Utrecht
  • Vele andere praktijkorganisaties waaraan de co-auteurs verbonden zijn.

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Simona Karbouniaris

  • Promovendus
  • Lectoraat: Participatie Zorg en Ondersteuning