De rol van creatieven bij de energietransitie

Brainstormsessie

Een van de belangrijkste vragen in de energietransitie is hoe we onze woningen zonder aardgas gaan verwarmen. Dit project werkt de rol uit van creatieven en hun gebruikersgerichte aanpak om bewoners en gebruikers mee te krijgen in de energietransitie.

Doel

Het doel van dit project is het uitwerken van de rol van creatieven en hun ontwerpende en gebruikersgerichte aanpak om bewoners en gebruikers mee te krijgen in de energietransitie.

Er ligt een belangrijke taak bij gemeenten om de energietransitie op gemeentelijk en wijkniveau te realiseren. De benodigde technologieën zijn grotendeels beschikbaar, maar worden nog niet op grote schaal toegepast in bestaande wijken. Bewoners en gebruikers worden steeds meer gezien als een heel belangrijke schakel voor een succesvolle energietransitie. Maar hoe krijg je hen mee? Hoe kun je initiatieven vanuit bewoners op een goede manier ondersteunen? En hoe hou je rekening met onvoorspelbaar gedrag van bewoners?

Resultaten

Er is een belangrijke en nieuwe rol weggelegd voor creatieven en hun aanpak (waarin o.a. design thinking en service design een belangrijke rol spelen). Zij geven aan behoefte te hebben aan ondersteuning bij het doorontwikkelen van hun plannen.

De uitkomst van het project is een online magazine: 'De rol van ontwerpers in wijkgerichte energietransitie'.

Looptijd

01 september 2017 - 01 juli 2018

Aanpak

In dit project werkt het lectoraat Co-design van Hogeschool Utrecht samen met enkele creatieve bedrijven aan het verstevigen en uitwerken van de positie van creatieven om een rol te spelen in de energietransitie.

Uitgangspunt is een eerder ontwikkelde aanpak uit het programma 'Smart Energy Cities' (SmEC) om gemeenten en bewonersinitiatieven te ondersteunen bij wijkgerichte energietransitieprojecten. Het SmEC-model is een onderdeel van deze aanpak.

Uniek aan deze aanpak is de inzet van een multidisciplinair team van marktexperts. De bevindingen van de Creative Producer en de Innovatiecoach worden met elkaar verbonden om tot een goed resultaat te komen.

Betrokken HU-onderzoekers

Betrokken lectoraten

Samenwerking met kennispartners

Wil je samenwerken of heb je een vraag?