De Nederlandse Benoemtest

Oudere ontvangt zorg

Om woordvindingsproblemen bij volwassenen met afasie, MS en dementie vast te stellen wordt een benoemtest ingezet. De meest gebruikte test is gebaseerd op het Amerikaans. In dit project ontwikkelen we een nieuwe test voor de Nederlandse taal.

Doel

Het doel van dit project is het ontwikkelen van een valide, betrouwbare en genormeerde Nederlandse benoemtest voor de vaststelling en behandeling van woordvindingsproblemen.

Resultaten

Er is bij een groep gezonde volwassenen aangetoond dat er een effect is in verwervingsleeftijd en in frequentie voor de items in de benoemtest.

De Nederlandse Benoemtest is sinds november 2018 verkrijgbaar.

Publicaties

 • van Ewijk, L., Dijkhuis, L., Hofs-van Kats, M., van Wijngaarden, M., Hendrickx, M., de Hilster, C. (2018). Nederlandse Benoem Test (NBT). Bohn Stafleu van Loghum: Houten. ISBN 9789036822183
 • Wijngaarden, M. (2015) The Influence of Word Frequency on Accuracy and Latency in a Newly Developed Dutch Naming Test in Healthy Adult Participants. Masterscriptie Logopediewetenschap.
 • Jessurun, M.Y. (2016) A picture naming test for Dutch adults: DNT-II. Masterscriptie Logopediewetenschap.
 • De Hilster, C. M. (2017). The psychometric properties of the Dutch Naming Test II. Masterscriptie Logopediewetenschap.

 

Looptijd

01 januari 2016 - 01 januari 2020

Aanpak

De Nederlandse Benoemtest (NBT) is afgenomen bij een grote groep afasiepatiënten met woordvindingsproblemen.

In de benoemtest wordt er gekeken naar het aantal fouten en of er een frequentie-effect aanwezig is. Er zijn twee taalkundige factoren meegenomen in de bepaling van de items binnen de benoemtest: verwervingsleeftijd en frequentie.

Lopend onderzoek

 • Bepaling van de invloed van opleidingsniveau en leeftijd op de scores van de test.
 • Bepaling van de relatie tussen de ernst van ondervonden woordvindingsproblemen en de score op de NBT bij mensen met een afasie.
 • Onderzoek naar woordvindingsproblemen bij mensen met MS.

Betrokken HU-onderzoekers

 • Ellen Gerrits | lector | lectoraat Logopedie: Participatie door Communicatie
  Ellen Gerrits
  • Lector
  • Lectoraten: Logopedie: Participatie door Communicatie
 • Lizet van Ewijk
  • Onderzoeker
  • Lectoraten: Logopedie: Participatie door Communicatie
 • Nicole ter Wal | Onderzoeker | Lectoraat Logopedie: Participatie door Communicatie
  Nicole ter Wal
  • Onderzoeker
  • Lectoraten: Logopedie: Participatie door Communicatie

Samenwerking met kennispartners

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Ellen Gerrits | lector | lectoraat Logopedie: Participatie door Communicatie

Ellen Gerrits

 • Lector
 • Lectoraat: Logopedie: Participatie door Communicatie