De impact van COVID-19 op gezinnen

Tijdens de coronacrisis worden gezinnen geconfronteerd met heel nieuwe uitdagingen. Ze zijn meer beperkt tot hun eigen woning en moeten werk, school en zorgtaken combineren. Ook kunnen er onzekerheden zijn over de toekomst. Het lectoraat Jeugd onderzoekt hoe gezinnen deze tijd ervaren. 

Doel

  • Zicht krijgen op een aantal thema’s (gezinsfunctioneren, combinatie werk-gezin, relatie grootouders-kleinkinderen) die aan het gezinsleven raken in deze bijzondere tijd.
  • Handvatten aanreiken om  de ondersteuning en hulp aan gezinnen te versterken.

Looptijd

01 april 2020 - 01 december 2020

Projectnieuws en evenementen

Aanpak

We voeren het onderzoek uit met behulp van een vragenlijst, verspreid onder ouders en grootouders In Nederland en België. Dit geeft de mogelijkheid tot een internationale vergelijking. 

Betrokken HU-onderzoekers

Betrokken lectoraten

Samenwerking met kennispartners

We werken samen met het Kenniscentrum Gezinswetenschappen van Hogeschool Odisee Brussel. 

Wil je samenwerken of heb je een vraag?