De effectiviteit van een budgetcursus

vrouw presenteert voor een groep mensen

Gemeenten en maatschappelijke organisaties gebruiken de budgetcursus om mensen bewuster met geld om te laten gaan. Het is niet bekend of de cursus gezond financieel gedrag bevordert en bijdraagt aan beter kunnen rondkomen. Dat wordt binnen dit project onderzocht.

Doel

Gemeentes moeten snijden in de uitgaven van hun dienstverlening. Tegelijkertijd hebben zij de opdracht om mensen met schulden te helpen. De behoefte aan kennis over de effecten en werkzame bestanddelen van een budgetcursus groeien dan ook.

Resultaten

Uit de resultaten blijkt dat cursisten van een financiële training vooruitgingen in hun financiële kennis en vaardigheden én financieel gedrag. Benieuwd naar andere resultaten?

Looptijd

15 augustus 2017 - 15 oktober 2019

Aanpak

Via een veldexperiment onderzoeken we, samen met Wageningen Universiteit, de effectiviteit van de traditionele budgetcursus en een aangepaste cursus die gebaseerd is op inzichten uit de gedragswetenschap. Na afloop van het onderzoek weten we of een budgetcursus bijdraagt aan gezonder financieel gedrag, welk type cursus doeltreffender is én we hebben dan meer inzicht in de onderdelen die echt effect hebben.

Betrokken HU-onderzoekers

Betrokken lectoraten

Wil je samenwerken of heb je een vraag?