DAVtool

De Dynamic Arousel Valence Tool is een data analysetool die sentiment kan meten van social media posts waarbij die rijkere informatie kan verstrekken dan de huidige tools. De tool is ontwikkeld binnen het eerder afgeronde project ‘The Network is the Message’.

Doel

In dit project wordt gekeken of en hoe de beta-versie van de Dynamische Arousal-Valence Tool (DAVtool)  naar de markt gebracht kan worden. 
Om dit te bereiken wordt gekeken of de DAVtool:
1 technisch gerealiseerd kan worden
2 gedragsmatig gerealiseerd kan worden
3 of de ontwikkeling van de tool financieel haalbaar is
4 of het auteursrechtelijk haalbaar is
 

Resultaten

1 Technisch: een rapportage van experimenten en een verkenning van mogelijke infrastructuren met een implementatieadvies
2 Validiteit van het concept: een rapportage van crowdsourcing-experimenten bij MKB partners. Een rapportage van experimenten die de validiteit van gebruikersinput evalueren
3 Financieel: een marktonderzoeksrapport, business plan en verkenning van financiering voor de DAVtool
4 Wettelijk: een advies van experts op het gebied van E-wetgeving en de mate waarin ontwikkelaars zich eigenaar mogen noemen van de tool 

Looptijd

01 april 2019 - 20 december 2019

Aanpak

1 Technisch: Een algoritme onderzoek en een onderzoek naar de technische infrastructuur van de DAVtool
2 Validiteit van het concept: kleinere experimenten met studenten van gerelateerde opleidingen van Hogeschool Rotterdam en Hogeschool Utrecht over de levensvatbaarheid van het concept
3 Marktonderzoek rond de DAVtool 
4 onderzoek naar het eigendomsrecht van de DAVtool
 

Betrokken HU-onderzoekers

 • Aletta Smits | onderzoeker | Human Experience & Media Design
  Aletta Smits
  • Onderzoeker
  • Lectoraten: Human Experience & Media Design
 • Erik Hekman | onderzoeker | Human Experience & Media Design
  Erik Hekman
  • Promovendus
  • Lectoraten: Human Experience & Media Design

Samenwerking met kennispartners

Hogeschool Rotterdam
Aletta Smits | onderzoeker | Human Experience & Media Design

Aletta Smits

 • Onderzoeker
 • Lectoraat: Human Experience & Media Design