Cultuurparticipatie met ouderen

man met gitaar

De vergrijzing in Utrecht neemt toe. Onder meer omdat mensen langer thuis wonen, bestaat er het risico dat eenzaamheid toeneemt. De gemeente Utrecht wil hier actief wat aan doen en ouderen stimuleren zo lang mogelijk te blijven meedoen in de samenleving met het project 'De kunst van delen'. Wat zijn de succesfactoren van dit project?

Doel

De samenwerkende organisaties binnen dit project zetten kunst in als middel om netwerken van ouderen te stimuleren en versterken en daarmee hun eenzaamheid te verminderen. We onderzoeken systematisch de werkwijze, uitdagingen en do’s en dont’s die naar voren komen in ‘De kunst van delen’. Met als doel een belangrijke eerste stap maken naar de stad Utrecht als Age Friendly Cultural City, gericht op cultuurparticipatie door ouderen.

Resultaten

Om het beoefen van kunst door ouderen te stimuleren, komen de volgende voorwaarden naar voren uit het project ‘De kunst van delen' in de Utrechtse wijk Zuilen:

 • Werk vanuit een gedeeld artistiek concept. Zorg hierbij voor inspraak van de alle betrokkenen. Bij De Kunst van Delen gaat het dan om zowel de ouderen als de jongeren.
 • De professional(s) van het project moeten over artistieke en sociale vaardigheden beschikken. De vaardigheden kunnen in een of meerdere personen verenigd zijn.

Wij bevelen aan het project De Kunst van Delen aan nog niet op te schalen naar andere wijken, omdat daarvoor eerst een gedeelde visie op sociaal-artistieke projecten nodig is. We raden aan om eerst met elkaar ‘terug naar de tekentafel’ te gaan om een visie en beleid te ontwikkelen over een gedeeld artistiek concept. In dit concept moet de artistieke kwaliteit met focus op het werken vanuit de gemeenschap specifiek worden gemaakt. Ook is het belangrijk om een gezamenlijke visie te hebben op de rol van de sociaal-artistieke professional die de ouderen begeleidt. Terug naar de tekentafel betekent niet dat er gestopt moet worden met experimenteren, maar de experimenten zouden in dienst moeten staan van de ontwikkeling van deze gedeelde visie.

Looptijd

01 februari 2018 - 01 december 2018

Aanpak

Een praktijkgericht onderzoek dat systematisch de voorwaarden rondom de werkwijze, uitdagingen en do’s en don’ts in het project ‘De kunst van delen’ in beeld brengt. Bij het onderzoek worden zowel allochtone als autochtone ouderen en jongeren betrokken.

Het onderzoek is opgebouwd in vier stappen: participerende observaties, individuele interviews, een groepsinterview en een aanvullend literatuuronderzoek.

Betrokken HU-onderzoekers

 • Aart van der Maas
  • Onderzoeker
  • Lectoraten: Participatie en Stedelijke Ontwikkeling
 • Anke Hamers | Onderzoeker | Participatie en Stedelijke Ontwikkeling
  Anke Hamers
  • Onderzoeker
  • Lectoraten: Participatie en Stedelijke Ontwikkeling

Samenwerking met kennispartners

Dit project maakt onderdeel uit van het programma Age Friendly Cultural City van Zimihc. In dit project wordt het Grijze Koppen Orkest meegenomen in het onderzoek. Zie ook: AFCC: De Kunst van het Delen & Grijze Koppen Orkest.

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Anke Hamers | Onderzoeker | Participatie en Stedelijke Ontwikkeling

Anke Hamers

 • Onderzoeker
 • Lectoraat: Participatie en Stedelijke Ontwikkeling