CoSIE: co-creatie in de publieke dienstverlening

skatebord met graffiti achtergrond

Gemeenten zoeken naar nieuwe manieren om samen met burgers te komen tot oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. In het Europese project CoSIE experimenteren we met verschillende manieren om deze co-creatie vorm te geven. We kijken bijvoorbeeld naar het verbeteren van de leefbaarheid in een wijk en het vinden van werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Doel

Het project CoSIE onderzoekt hoe dienstverlening kan verbeteren als gemeenten die samen met burgers en andere betrokkenen ontwerpt. Deze manier van werken heet co-creatie. De verschillende manieren van cocreatie worden onderzocht. We richten ons op burgers die moeilijk te bereiken of kwetsbaar zijn. Bijvoorbeeld mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, en kinderen met overgewicht.

Daarnaast onderzoeken we welke meerwaarde digitale hulpmiddelen en open data kunnen hebben in het proces van co-creatie. Ook kijken we hoe het laten vertellen en vastleggen van individuele verhalen hieraan kan bijdragen.

Lees meer op de projectwebsite

Resultaten

Het project zal leiden tot inspirerende voorbeelden van co-creatie voor de aanpak van maatschappelijke vraagstukken. Denk bijvoorbeeld aan overgewicht bij kinderen of centraal wonen door ouderen.

Een greep uit de tussenresultaten en publicaties tot nu toe:

Looptijd

01 december 2017 - 01 april 2021

Aanpak

Het project bestaat uit verschillende pilots in de gemeenten Nieuwegein en Houten. Andere EU-landen zijn al eerder begonnen met hun pilots. Van die ervaringen kunnen wij in ons Nederlandse onderzoek leren.

Pilot gemeente Nieuwegein

Bewoners denken in de pilot in Nieuwegein mee over hoe hun buurt socialer en veiliger kan. In gesprekken met hen kwam het afvalprobleem vaak naar voren. Daarom bedenken we samen oplossingen waar bewoners zich betrokken bij voelen. Zo organiseren we discussiebijeenkomsten met bewoners en gebruiken we creatieve visuele vormen om hun verhalen te vertellen.
In dit interview vertelt Nynke Joustra, projectleider bij de gemeente Nieuwegein, meer over de pilot en de bredere aanpak 'Nypels' waarbinnen deze pilot wordt uitgevoerd: No time to waste: co-creatie tegen afval.

Pilot gemeente Houten

De gemeente Houten wil de begeleiding van kwetsbare groepen bij het vinden van werk verbeteren. Samen met werkzoekenden, ondernemers, ngo's en andere gemeentelijke diensten werkt Houten in co-creatie aan een betere dienstverlening. In het najaar van 2019 probeert de gemeente verschillende oplossingen uit.

Betrokken HU-onderzoekers

 • Eva Hijmans | Onderzoeker | Organiseren van Waardig Werk
  Eva Hijmans
  • Onderzoeker
  • Lectoraat: Organiseren van Waardig Werk
 • Joep Binkhorst | Onderzoeker | Organiseren van Waardig Werk en Participatie Zorg en Ondersteuning
  Joep Binkhorst
  • Onderzoeker
  • Lectoraten: Organiseren van Waardig Werk, Participatie Zorg en Ondersteuning
 • Jean-Pierre Wilken
  • Lector
  • Lectoraat: Participatie Zorg en Ondersteuning
 • Sandra Geelhoed | Senior-onderzoeker | Organiseren van Waardig Werk
  Sandra Geelhoed
  • Onderzoeker
  • Lectoraat: Duurzame Gemeenschappen

Samenwerking

In het Europese onderzoek CoSIE werken tien Europese landen samen: Nederland, Finland, Zweden, Estland, Groot-Brittannië, Polen, Hongarije, Spanje, Italië en Griekenland.

CoSIE wordt in Nederland uitgevoerd door twee lectoraten van het Kenniscentrum Sociale Innovatie, in samenwerking met de gemeenten Houten en Nieuwegein.

De Europese Commissie steunt het project financieel.

Wil je samenwerken of heb je een vraag?