Cirkelen rond je onderzoek Light

Werkblad Cirkelen rond je onderzoeksopzet

Binnen het project ‘Cirkelen rond je onderzoek light’ gaan we de resultaten van het project Cirkelen rond je onderzoek toegankelijk maken voor penvoerders, projectleiders en procesbegeleiders door het organiseren van een korte training en het ontwikkelen van lesmateriaal.

 

Doel

Het doel is het ontwikkelen en uitvoeren van een training van drie dagdelen waarin de methodiek ‘Cirkelen rond je onderzoek’ wordt toegelicht. Bij de training komt een handreiking en een aantal kennisclips. Tijdens de drie workshops krijgen deelnemers uitleg over de methodiek en kunnen ze oefenen met de werkvormen. Daarna kunnen ze de methode binnen hun eigen consortium toepassen bij het programma Langdurige Zorg & Ondersteuning van ZonMW binnen de Call 2e Praktijkronde.

Resultaten

Het project zal de volgende resultaten opleveren:

 • Een handreiking voor penvoerders, projectleiders en procesbegeleiders;
 • Negen kennisclips
 • 3 workshops van een dagdeel voor deelnemers aan de Call 2e praktijkronde
 • Een korte evaluatie van de training

Looptijd

01 februari 2022 - 31 december 2022

Aanpak

Penvoerders die bij ZonMw in het programma Langdurige Zorg & Ondersteuning een subsidie willen aanvragen voor de Call 2e Praktijkronde worden getraind in de aanpak "Cirkelen rond je onderzoek" door onderzoekers van het lectoraat Onderzoekend Vermogen van de Hogeschool Utrecht. In drie bijeenkomsten wordt een methodiek toegelicht waarmee consortia in oprichting op systematische wijze een onderzoeksvoorstel kunnen ontwikkelen.

Penvoerders kunnen zich opgeven voor de eerste bijeenkomst. Het maximale aantal deelnemers per consortium is twee. Het verdient aanbeveling de beoogde projectleider af te vaardigen en iemand die het ontwikkelproces als procesbegeleider kan faciliteren. Beide dienen zich apart op te geven via onderstaande link. Deelname aan bijeenkomst 1 is een voorwaarde voor het kunnen deelnemen in het najaar aan bijeenkomst 2 en 3.

De consortia die doorgaan na de projectidee fase kunnen zich in mei 2022 op deze pagina opgeven voor bijeenkomst 2 en 3 die in oktober en november zullen worden gegeven.

Bijeenkomst 1 van Cirkelen rond je onderzoek heeft inmiddels in april plaatsgevonden en aanmelden via onderstaande rode button is dus NIET meer mogelijk.

Waar: Domstad Utrecht

Voor wie: Subsidieaanvragers die een aanvraag willen indienen voor het ZonMw programma Langdurige Zorg & Ondersteuning, 2e praktijkronde.

Door wie: Onderzoekers van het lectoraat Onderzoekend Vermogen van de Hogeschool Utrecht faciliteren deze training.

 

Doel van de training

Penvoerders die bij ZonMw in het programma Langdurige Zorg & Ondersteuning een subsidie willen aanvragen voor de Call 2e Praktijkronde worden getraind in de aanpak “Cirkelen rond je onderzoek” door onderzoekers van het lectoraat Onderzoekend Vermogen van de Hogeschool Utrecht. In de training wordt een methodiek toegelicht waarmee consortia in oprichting op systematische wijze een onderzoeksvoorstel kunnen ontwikkelen.

In deze eerste bijeenkomst van een serie van drie staan de volgende onderwerpen centraal:

 • Kennismaking
 • De toegevoegde waarde van Cirkelen rond je onderzoek
 • De principes achter Cirkelen rond je onderzoek
 • De stappen in Cirkelen rond je onderzoek
 • Het samenstellen van het consortium en stem geven aan alles perspectieven rondom de kwestie
 • Het in kaart brengen van de praktijkkwestie

Na het volgen van deze bijeenkomst is de deelnemer in staat om binnen het eigen consortium (in oprichting) de eerste stappen te zetten van Cirkelen rond je onderzoek. Dit levert input op je project-idee.

Afhankelijk van de hoeveelheid aanmeldingen zal de bijeenkomst 1x of 2x worden gehouden. Je kan bij het inschrijven alvast je voorkeur aangeven voor de datum.

Vooraf ontvangen deelnemers via deze pagina een handreiking Cirkelen rond je onderzoek en een aantal korte video's. Deze moeten van tevoren worden bestudeerd. De bijeenkomst zal voor een groot deel interactief zijn waarbij casussen van deelnemers kunnen worden ingebracht.

Betrokken HU-onderzoekers

Betrokken lectoraten

Samenwerking met kennispartners

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Karin Ruiter

 • Senior Managementassistent