Cirkelen rond je onderzoek Light

Werkblad Cirkelen rond je onderzoeksopzet

Cirkelen rond je onderzoek is een methodiek voor het ontwikkelen van een onderzoeksvoorstel. Binnen het project ‘Cirkelen rond je onderzoek light’ hebben we de resultaten van het project Cirkelen rond je onderzoek toegankelijk gemaakt voor penvoerders, projectleiders en procesbegeleiders door het organiseren van een korte training en het ontwikkelen van lesmateriaal.

 

Doel

Cirkelen rond je onderzoek is een methodiek voor het ontwikkelen van een onderzoeksvoorstel voor een praktijkgericht onderzoek. In praktijkgericht onderzoek is het van belang dat iedereen die betrokken is bij het onderwerp van het onderzoek betrokken wordt bij het maken van het onderzoeksvoorstel. Dit is echter niet eenvoudig. Verschillende partijen kunnen een hele andere kijk hebben op de problematiek en hele verschillende dingen willen bereiken met het onderzoek. Daarom leidt de methodiek “Cirkelen rond je onderzoek” je langs negen stappen om samen tot overeenstemming te komen.

We leggen dit in 1 minuut uit in onderstaande video.

Looptijd

01 februari 2022 - 31 december 2022

Aanpak

De methodiek is getest binnen het ZonMW programma Langdurige Zorg en Ondersteuning. Het rapport is hier te downloaden.

Betrokken HU-onderzoekers

Betrokken lectoraten

Samenwerking met kennispartners

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Karin Ruiter

  • Senior Managementassistent