Blockchain modelleren vanuit menselijke waarden

Uitleg met smart devices en robot

Blockchain is een betrouwbare technologie om betalingen en contracten tussen mensen en organisaties vast te leggen. Om blockchain goed te gebruiken, zijn nieuwe manieren van modelleren nodig. Daarin moeten menselijke waarden zoals privacy centraal staan. Wij onderzoeken welke methoden al beschikbaar zijn.

Doel

Mensen die blockchain in de praktijk willen toepassen lopen tegen uitdagingen aan. Bestaande technieken om software te modelleren sluiten namelijk niet aan bij de structuur van blockchain. Terwijl goede modellering nodig is om uit te vinden of een situatie zich leent voor blockchain.

Daarnaast is er in de bestaande technieken voor modellering weinig ruimte voor menselijke waarden, zoals privacy, en staat de burger of patiënt vaak niet centraal.

Wij onderzoeken welke modelleringstechnieken geschikt zijn voor blockchain en waarbij menselijke waarden centraal staan.

Resultaten

Dit onderzoek loopt. Na afronding vind je hier een samenvatting van de resultaten.

Looptijd

01 juli 2018 - 01 juli 2019

Aanpak

Samen met een student van de Master of Informatics en twee afstudeerders van de bachelor Business IT & Management verzamelen we veelbelovende methoden voor modellering. We kijken in het bijzonder welke methoden geschikt zijn voor blockchain-oplossingen voor burgers, patiënten en consumenten.

Betrokken HU-onderzoekers

Samenwerking met kennispartners

Dit onderzoek is een samenwerking tussen de Hogeschool Utrecht en andere organisaties:

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Jaap Goedebuur

Jaap Goedegebuur

  • Programmamanager Blockchainlab