Betere (rechts)hulp bij multiproblematiek

Burgers kunnen met hun juridische vragen aankloppen bij Het Juridisch Loket. Maar wat als er achter hun vraag meerdere problemen schuilgaan, zoals schulden of psychische nood? Daar is de dienstverlening niet op ingericht. Dit onderzoek kijkt hoe mensen met multiproblematiek beter kunnen worden geholpen.

Doel

Het doel van dit onderzoeksproject is de dienstverlening van Het Juridisch Loket (HJL) aan hulpvragers met multiproblematiek te verbeteren door een multidisciplinaire aanpak. Deze nieuwe klantgerichte aanpak helpt om multiproblematiek op tijd te signaleren en waar nodig de klant door te verwijzen. 

Hulpvragers met multiproblematiek ervaren niet alleen problemen op het juridische vlak, maar ook psychische, financiële en/of fysieke problemen. De combinatie van problemen op verschillende vlakken maakt de hulpvraag van deze doelgroep complex.

Resultaten

De resultaten van het onderzoek worden gedeeld in publicaties, workshops en een slotconferentie. Ook worden ze opgenomen in de juridische opleidingen van Hogeschool Utrecht, zodat huidige én toekomstige juridische professionals ervan kunnen profiteren.

Highlights

Voorkomen van multiproblematiek

Ontwikkelwerkplaatsen 

In de werkplaatsen Arnhem en Dordrecht hebben professionals in de eerstelijns (rechts)hulp afspraken gemaakt over de warme doorverwijzing van klanten met multiproblematiek. 

Wetenschappelijke publicaties

Aanbevelingen uit de literatuur 

Looptijd

01 januari 2019 - 30 juni 2021

Aanpak

Mixed-methods opzet: kwantitatieve (enquête onder cliënten) en kwalitatieve (diepte interviews met professionals en cliënten) data-analyse en actieonderzoek in twee lokale settings.

Betrokken HU-onderzoekers

Samenwerking met kennispartners

Dit project is tot stand gekomen met subsidie van Stichting Innovatie Alliantie en medewerking van Hogeschool Utrecht, lectoraat Toegang tot het Recht (penvoerder).

Vanuit de beroepspraktijk zijn betrokken:

Financiering

Het onderzoek heeft een subsidie gekregen van SIA-RAAK.

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Majda Lamkaddem | Docent-onderzoeker| Toegang tot het Recht

Majda Lamkaddem

  • Associate lector
  • Lectoraat: Toegang tot het Recht