Betere (rechts)hulp bij multiproblematiek

het juridisch loket
Bron: © Jan Willem Groen - Fotografie Groen 2009

Burgers kunnen met hun juridische vragen aankloppen bij Het Juridisch Loket. Maar wat als er achter hun vraag meerdere problemen schuilgaan, zoals schulden of psychische nood?  Daar is eerstelijns rechtshulp niet op ingericht. Dit onderzoek kijkt hoe deze mensen met multiproblematiek beter kunnen worden herkend en doorverwezen.

Doel

Het doel van dit onderzoeksproject is de dienstverlening van Het Juridisch Loket (HJL) aan hulpvragers met multiproblematiek te verbeteren door een multidisciplinaire aanpak. Deze nieuwe klantgerichte aanpak helpt om multiproblematiek op tijd op te merken en waar nodig de klant door te verwijzen. 

Hulpvragers met multiproblematiek ervaren niet alleen problemen op het juridische vlak, maar ook psychische, financiële en/of fysieke problemen. De combinatie van problemen op verschillende vlakken maakt de hulpvraag van deze doelgroep complex.

Resultaten

De resultaten van het onderzoek worden gedeeld in publicaties, workshops en een slotconferentie. Ook worden ze opgenomen in de juridische opleidingen van Hogeschool Utrecht, zodat huidige én toekomstige juridische professionals ervan kunnen profiteren.

Een artikel over dit project is verschenen in het online tijdschrift Socialevraagstukken.nl

Looptijd

01 januari 2019 - 30 juni 2021

Aanpak

Studenten van de opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening van de HU nemen deel aan het onderzoek door te meten hoe vaak multiproblematiek voorkomt onder baliebezoekers van vier HJL-loketten.

Betrokken HU-onderzoekers

Samenwerking met kennispartners

Dit project is tot stand gekomen met subsidie van Stichting Innovatie Alliantie en medewerking van Hogeschool Utrecht, lectoraat Toegang tot het Recht (penvoerder).

Vanuit de beroepspraktijk zijn betrokken:

Financiering

Het onderzoek heeft een subsidie gekregen van SIA-RAAK.

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Majda Lamkaddem | Docent-onderzoeker| Toegang tot het Recht

Majda Lamkaddem

  • Docent-onderzoeker
  • Lectoraat: Toegang tot het Recht