Betere hulp bij schoolverzuim door samenwerking

drie vrouwen zittend in een klaslokaal met laptops

Krijgen kinderen die wegblijven van school betere hulp als de Kinderbescherming, Stichting Halt en de leerplichtambtenaar samenwerken? We onderzoeken in Haarlem of de werkwijze 'Breed Inzetbare Professional' dit doel bereikt.

Doel

Dit onderzoek kijkt hoe medewerkers en kinderen de werkwijze 'Breed Inzetbare Professional' ervaren en of deze aanpak het gewenste effect heeft.

'Breed Inzetbare Professional' is bedacht door de Raad van Kinderbescherming. Het houdt in dat medewerkers van drie organisaties op het gebied van justitie kennis en ervaringen uitwisselen en samenwerken in teams. Dit moet leiden tot meer tevredenheid bij medewerkers en snellere, betere hulp aan kinderen die wegblijven van school.

Resultaten

Dit onderzoek loopt. Na afloop vind je hier een samenvatting van de resultaten.

Looptijd

01 januari 2018 - 01 december 2019

Aanpak

We kijken hoe een project met de werkwijze 'Breed Inzetbare Professional' in Haarlem verloopt. Medewerkers en kinderen die meedoen worden geïnterviewd en vullen vragenlijsten in. Dit gebeurt aan het begin, halverwege en aan het eind van het project.

Daarnaast kijken we of kinderen dankzij deze manier van werken daadwerkelijk sneller zijn geholpen.

Betrokken HU-onderzoekers

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Josje Dikkers | Lector | Organiseren van Waardig Werk

Josje Dikkers

  • Lector
  • Lectoraat: Organiseren van Waardig Werk