Beter verwijzen naar Schadefonds Geweldsmisdrijven

client situatie met vrouw en man

Het Schadefonds Geweldsmisdrijven geeft slachtoffers van ernstige misdrijven financiële steun. Dit draagt bij aan de verwerking van de gebeurtenis. Om nog meer slachtoffers te bereiken, wilde het Schadefonds weten hoe samenwerkingspartners doorverwijzen, en of dit beter kan. 

Doel

Het Schadefonds Geweldsmisdrijven wil meer slachtoffers bereiken. Zij zijn daarvoor deels afhankelijk van samenwerkingspartners die doorverwijzen, zoals de politie, het OM, Slachtofferhulp Nederland en Centra Seksueel Geweld. Er is weinig bekend over hoe deze organisaties slachtoffers doorverwijzen. Daarom onderzocht Hogeschool Utrecht hoe er wordt doorverwezen. 

Met dit verkennende onderzoek wilden we drie vragen beantwoorden:

 • Welk beleid voeren de samenwerkingspartners voor doorverwijzing naar het Schadefonds?
 • Hoe verwijzen de samenwerkingspartners in de praktijk door naar het Schadefonds?
 • Ervaren de samenwerkingspartners problemen bij het doorverwijzen naar het Schadefonds?

Resultaten

Het onderzoek laat zien dat de doorverwijzende organisaties bekend zijn met het Schadefonds, maar dat er in de uitvoering verbetering mogelijk is. Een aantal van de aanbevelingen:

 • Het Schadefonds kan informatiebijeenkomsten organiseren voor samenwerkingspartners. Dit vergroot de bekendheid onder uitvoerende medewerkers
 • Het Schadefonds kan het juristen makkelijker maken om een aanvraag te doen, door werkinstructies en eerdere gerechtelijke uitspraken openbaar te maken
 • Een campagne in begrijpelijke taal kan het Schadefonds helpen om haar bereik en naamsbekendheid te vergroten
 • De politie kan haar aangifteformulier aanpassen zodat het Schadefonds meer aandacht krijgt tijdens een aangifte
 • Voor Centra Seksueel Geweld kan het Schadefonds een voorbeeldformulier maken voor de verklaring van de hulpverlener
 • Slachtofferhulp Nederland kan duidelijker communiceren dat zij slachtoffers helpt bij een aanvraag voor het Schadefonds.

Onderzoeksrapport

De rol van samenwerkingspartners in het doorverwijzingsproces van slachtoffers naar het Schadefonds Geweldsmisdrijven

Looptijd

01 maart 2017 - 15 januari 2018

Aanpak

We hebben in dit onderzoek 32 gesprekken gevoerd met medewerkers van zeven samenwerkingspartners:

 • Politie
 • Openbaar Ministerie
 • Slachtofferhulp Nederland
 • Centra Seksueel Geweld
 • Multidisciplinair Centrum Kindermishandeling
 • LANGZS advocaten
 • Strafrechtmediators

Een deel van de mensen die we interviewden was verantwoordelijk voor beleid, en een deel was vooral betrokken bij de uitvoering. Deze mix was belangrijk om onze onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden.

Betrokken HU-onderzoekers

 • Quirine Eijkman | Onderzoeker | Toegang tot het Recht
  Quirine Eijkman
  • Lector
  • Lectoraten: Toegang tot het Recht
 • Tanja van Mazijk | Onderzoeker | Toegang tot het Recht, Werken in Justitieel Kader
  Tanja van Mazijk
  • Onderzoeker
  • Lectoraten: Toegang tot het Recht, Werken in Justitieel Kader
 • Marion Uitslag | Onderzoeker | Toegang tot het Recht en Werken in Justitieel Kader
  Marion Uitslag
  • Onderzoeker
  • Lectoraten: Toegang tot het Recht, Werken in Justitieel Kader
 • Majda Lamkaddem | Docent-onderzoeker| Toegang tot het Recht
  Majda Lamkaddem
  • Docent-onderzoeker
  • Lectoraten: Toegang tot het Recht

Betrokken lectoraten

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Marion Uitslag | Onderzoeker | Toegang tot het Recht en Werken in Justitieel Kader

Marion Uitslag

 • Onderzoeker
 • Lectoraten: Toegang tot het Recht, Werken in Justitieel Kader