Eén jointje moet kunnen? Attitudes professionals over middelengebruik cliënten

Forensisch sociale professionals hebben een cruciale rol in de trajecten van cliënten met verslavingsproblematiek. Veel onderzoek naar de effectiviteit van het forensische werk gaat over methodieken (‘what works’). Er is nog maar weinig bekend over de persoonlijke stijl en opvattingen van de professionals (‘who works’). Wat zijn bijvoorbeeld opvattingen ten aanzien van middelengebruik van cliënten en wanneer/hoe grijp je in?

Doel

In dit project inventariseren we deze opvattingen bij reclasseringswerkers, maar ook professionals in ambulante en klinische forensische instellingen en toekomstige professionals (HU-studenten). Vervolgens onderzoeken we welke mogelijke invloeden dit heeft op het werk en de werkstijl van professionals en op het traject van de cliënt. Tot slot willen we op basis van de gevonden resultaten een methodiek ontwikkelen voor reclasseringswerkers om met elkaar in gesprek te gaan en te reflecteren op dit onderwerp. Ook voor het onderwijs kunnen deze methodiek en de opgedane kennis uit het project worden gebruikt om toekomstige professionals optimaal voor te bereiden.

Resultaten

Dit onderzoek resulteert in inzicht in attitudes van forensisch sociale professionals t.a.v. middelengebruik bij cliënten en: 

  • Invloed daarvan op werkstijl professional en op traject cliënt
  • Reflectiemethodiek voor praktijk om hierover in gesprek te gaan
  • Verrijking onderwijs forensisch accent
 

Looptijd

01 juni 2019 - 01 juni 2020

Aanpak

  • Enquête over attitudes onder (aankomend) forensisch sociale professionals
  • Vignettenstudie: in hoeverre werken bepaalde attitudes belemmerend of juist bevorderend voor het traject van de cliënt
  • Focusgroepen: verdiepen bevindingen
  • Ontwikkelen reflectiemethodiek en aanpassing onderwijs
 

Betrokken HU-onderzoekers

Betrokken lectoraten

Samenwerking met kennispartners

Dit onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met het consortium Onderzoek Verslavingsreclassering.


Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Lianne Kleijer-Kool | onderzoeker | Lectoraat Kennisanalyse van Sociale Veiligheid

Lianne Kleijer-Kool

  • Onderzoeker
  • Lectoraten: Kennisanalyse Sociale Veiligheid, Werken in Justitieel Kader